ภูเก็ตเดินหน้าเป็นพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ 7+7 Extension

ภูเก็ตประชุม คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการ ภูเก็ต sandbox ติดตามผลการดำเนินงานพร้อม เดินหน้าเป็นพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ 7+7 Extension

ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ ยอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการ ภูเก็ต sandbox ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหารือแนวทางรับมือสถานการณ์ covid-19 ในพื้นที่ โดยมี พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต พล.ร.ต.สุรัฐ รอง ผอ.ศรชล ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ครั้งนี้เป็นการประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ โอกาสนี้ ประธานฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันขับเคลื่อน ทำให้ภูเก็ต สะอาด และ ปลอดภัย ตามมาตรการและคำสั่งจังหวัดภูเก็ต อาทิ มาตรการคัดกรองบุคคล เดินทาง เข้าพื้นที่ ทั้งทางบกทางเรือ และทางอากาศมาตรการ ควบคุม แรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต สะอาดและปลอดภัย สกัดกั้นการนำเชื้อจากภายนอก เข้าพื้นที่ และเร่งทำให้เชื้อภายในลดลงโดยเร็ว พร้อมเตรียมเดินหน้าเป็นพื้นทีนำร่องรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์  7+7 Extension เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

ด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19ในพื้นที่ มีแนวโน้มสูงขึ้น  เป็นการทำงานเชิงรุก โดยทีมงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น และจิตอาสาภาคประชาชน ระดมสรรพกำลัง ดำเนินการตรวจเชิงรุก โดยใช้ชุดตรวจ ATK ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการกระจายเขื้อโควิด-19 อาทิ กลุ่มแรงงานต่างด้าว ในตลาดสด แคมป์คนงาน  แรงงานภาคประมง หากพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ที่เข้าข่ายมีอาการ จะนำเข้ามาแยกกักตัว ในศูนย์พักคอย หรือ ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชน  ต่อไป

จากนั้น ได้ร่วมประชุม กับ ศปก.ศบค. ผ่านระบบ ZOOM โดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศปก.ศบค. เป็นประธาน ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภูเก็ต sandbox และ ความพร้อมเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์  7+7 Extension และกล่าวย้ำว่า ขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนในพื้นที่โดยเฉพาะโครงการภูเก็ตแซนบ็อกต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง และจะเป็น ตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ในการเปิดประเทศต่อไป

โอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอมาตรการ / แผนเชิญเหตุ สำหรับผู้เดินทางตามคำสั่ง ศบค.ฉบับที่ 11 และ 12 ต่อที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบในเบื้องต้น  ก่อนนำเสนอ เข้าที่ศบค.ชุดใหญ่ เพื่ออนุมัติให้ดำเนินการได้ต่อไป