“นายกรัษฎา ภูเก็ต” ไม่อนุญาตใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 ในการกักตัว

“นายกรัษฎา ภูเก็ต” เผยเหตุที่ไม่อนุญาตใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 ในการกักตัวชาวไทยใหม่แหลมตุ๊กแก เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในการใช้เป็นศูนย์พักคอย จึงจำเป็นต้องหาสถานที่อื่นทดแทน พร้อมเร่งจัดหาพื้นที่พักคอยหรือศูนย์ดูแลโควิดชุมชน-19 เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ยังมีการดำเนินการต่อเนื่องสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) บริเวณชุมชนหมู่บ้านชาวไทยใหม่ (ชาวเล) แหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อไปแพร่ระบาดในพื้นที่อื่น ทั้งนี้จากการคัดกรองชาวเลจำนวน 602 ราย พบมีผลบวก 82 คน และทางผู้นำชุมชนแหลมตุ๊กแกได้ขออนุญาตจากเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อขอให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชน แต่ปรากฏว่า ไม่ได้รับการอนุญาต และมีการนำผู้ที่ตรวจพบผลเป็นบวกไปทำการรักษาและรอดูอาการในสถานที่นอกชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐจัดให้เช่นกัน

เกี่ยวกับประเด็นของการไม่อนุญาตให้อาคารดังกล่าว นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวชี้แจงว่า จากการตรวจสอบสภาพของอาคารดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความไม่เหมาะสมในการใช้เป็นศูนย์พักคอย จึงจำเป็นต้องหาสถานที่อื่นทดแทน และขณะนี้ได้จัดสถานที่ในการพักคอยเพื่อรอดูอาการในส่วนของผู้มีผลเป็นบวกและอยู่ในกลุ่มสีเขียว (ไม่แสดงอาการ) เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงก็ส่งเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนอย่างไรก็ตาม นายนครินทร์ กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรัษฎา ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทางเทศบาลฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งเร่งจัดหาพื้นที่พักคอยหรือศูนย์ดูแลโควิดชุมชน-19 เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ยังมีการดำเนินการต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่อยากขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ในการตั้งศูนย์โควิด-19 ว่า ก่อนที่จะมีการดำเนินการเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน และจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุข จึงขอว่าอย่าได้ประท้วง เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ หรือเป็นกลุ่มสีเขียว เพราะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการเท่านั้น