จิตอาสาต่างชาติ ตม.ภูเก็ต

ภูเก็ตมีกลุ่มชาวต่างชาติจิตอาสา ที่คอยช่วยเหลือด้านการสื่อสารให้แก่ผู้ที่มาติดต่อรับบริการ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่ละวันมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากจังหวัดภูเก็ตที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก นอกจากจะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป้าหมายสำหรับนักลงทุนต่างชาติ แม้ขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตยังคงประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็ยังมีชาวต่างชาติพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอีกจำนวนไม่น้อย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 พบว่า มีชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน 6,032 คน และ มีแรงงานต่างด้าวอีก จํานวน 61,042 คน กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องไปรายงานตัวและติดต่อกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตบ่อยครั้ง ตม.ภูเก็ต จึงเต็มไปด้วยผู้คนหลายสัญชาติแวะเวียนเข้ามามากมาย แม้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ แต่ระดับของการใช้ภาษาของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไป เนื่องจากมีชาวต่างชาติอีกมากมายที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันได้ทั้งนี้ มีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งยื่นมือเข้ามาเป็นจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสารให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อรับบริการ จิตอาสาใน ตม.ภูเก็ต มีทั้งชาวเยอรมัน จีน ฮ่องกง เบลเยียม ฝรั่งเศส และชาวดัตช์ ซึ่งโดยแต่ละคนสามารถพูดได้ 2 ภาษาขึ้นไป รวมถึงสำเนียงท้องถิ่น ทำให้สามารถสื่อสารได้ครอบคลุม ละเอียด และสื่อความหมายได้ลึกซื้งมากยิ่งขึ้นจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา ทราบว่า ที่ ตม. อำเภอเมืองภูเก็ต มีการให้บริการทั้งหมด 5 ห้อง โดยแบ่งตามเหตุผลที่ผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ…แต่สำหรับการติดต่อเรื่อง VISA นั้น จะมีการให้บริการเพิ่มอีก 2 จุด คือ ตม.ภูเก็ต ป่าตอง และ Blue tree อำเภอถลาง เพื่อลดความแออัด โดยแต่ละพื้นที่จะมีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันCarmen Keppler ประธานจิตอาสา ตม.ภูเก็ต เล่าว่า กลุ่มนี้จัดตั้งภายใต้ชื่อว่า Phuket Immigration Volunteer (P.I.V.) ซึ่งตนก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยยอมรับว่า แต่ละครั้งที่มาติดต่อ จะต้องทำความเข้าใจกับเอกสารมากมาย เมื่อมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยความเต็มใจ ตนจึงรู้สึกซาบซึ้งกับการช่วยเหลือในครั้งนั้นมาก ส่วนสมาชิกคนอื่น ๆ ก็มีประสบการณ์ที่น่าประทับใจเช่นกัน และหากได้มีโอกาส ก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเหมือนที่เคยได้รับมา ซึ่งทุกวันนี้ ก็ได้มีโอกาสทำอย่างที่ได้ตั้งใจไว้