ภูเก็ตประชุมติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ 7+7

ภูเก็ตประชุมติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ 7+7 พร้อม ระบุ โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ยังเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการประชุม ติดตามการดำเนินงาน ความคืบหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ 7+7 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยจนถึงวันที่ 27 ส.ค. 64 มีนักท่องเที่ยวเดินทาง ในโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 7+7 แล้ว จำนวน 360 คน เมื่อเดินทางถึงภูเก็ตต้องปฎิบัติตามแนวทางที่กำหนดกล่าวคือ พำนักในจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 7 วัน ในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน Sha plus ได้รับการจรวจหาเชื้อ จำนวน 2 ครั้งจึงจะสามารถเดินทางออกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนด รูปแบบ Seal Routeได้อาทิ สมุย เกาะพงัน เกาะเต่า หรือ จังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย) หรือจังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหว อ่าวไร่เลย์)โดยที่ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกไป จะต้องได้รับ เอกสาร  Transfer from จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นหลักฐานนำไปแสดง ที่ด่านทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งทาง บก ทางเรือ และทางอากาศโดยจุดตรวจทางออกจะมี เจ้าหน้าที่ทีมบูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม. ฝ่ายปกครอง จัดหางาน ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จะตรวจสอบสื่อสารทำความเข้าใจ ก่อน ที่นักท่องเที่ยวออกจากจังหวัดภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวย้ำ ให้ทุกหน่วยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ 7+7 เดินหน้า อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ  ขณะที่ ทาง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.สนามบิน) รายงานตัวเลข

จนถึงขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  7+7 แล้ว จำนวน 360 คน