จ่อเปิดเกาะภูเก็ต แบบมีเงื่อนไข

>> รอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เคาะอีกครั้ง

>> เข้าได้ต้องฉีดวัคซีนครบโดส และ มีผลตรวจโควิด

>> เพิ่มเติมจากคำสั่งเดิม มาธุระต้องมีเอกสารแสดง

>> มาเที่ยวต้องแสดงการจองพักล่วงหน้า

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือถึงมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด หลังวันที่ 31 ส.ค.นี้ ซึ่งคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนี้จะสิ้นสุดลง โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อัยการ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

การประชุมหารือในวันนี้ เพื่อกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 เป็นต้นไป เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตพิจารณาในวันที่ (31 ส.ค.)

โดยที่ประชุมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พิจารณาถึงข้อดี และข้อเสีย ของการเปิดและปิดเกาะภูเก็ต รวมไปถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มทั้งคนภูเก็ตและคนต่างจังหวัดที่ต้องการเดินทางมาภูเก็ต เพื่อทำธุระ ทำธุรกิจ และอื่นๆ แต่ไม่สามารถเข้ามาได้ จากมาตรการป้องกันโควิดในช่วงที่ผ่านมา

โดยในส่วนของสาธารณสุข มองว่า ถ้ามีการเปิดเกาะภูเก็ต เชื่อว่าการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีการเติมคนเข้ามาในพื้นที่ ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อจะมากหรือน้อยแค่ไหนนั้น ไม่สามารถที่จะบอกได้ แต่การจะเปิดหรือปิดนั้นจะต้องมองถึงผลกระทบในแง่อื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ และ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

การเปิดเกาะภูเก็ตในครั้งนี้ เหมือนเป็นการเปิดเพื่อเติมเชื้อและเติมเศรษฐกิจ ที่ทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันในการที่จะป้องกันให้การแพร่ระบาดน้อยที่สุด ทั้งในส่วนของมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม หากเปิดแล้วการติดเชื้อลดลงในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของภูเก็ต แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่กระเตื้องแต่โรคกับติดเพิ่มขึ้นก็ต้องพิจารณากันต่อไป

ในขณะที่ภาคเอกชนได้เสนอให้มีการผ่อนคลายการเดินทางเข้าเกาะภูเก็ต แต่จะต้องมีเงื่อนไขในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทั้งในส่วนของคนที่จะเดินทางเข้ามาทำธุระต่างๆ และกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้น ให้ทำในลักษณะของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องมีการจองห้องพักล่วงหน้า หากอยู่เกิน 7 วันจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งในวันที่ 5-6 ที่อยู่ในภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในวันพรุ่งนี้ โดยการผ่อนคลายมาตรการให้คนจากต่างจังหวัดที่มีความจำเป็น และต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ต สามารถเดินทางเข้ามาได้หลังวันที่ 31 ส.ค.นี้ นอกจากเหลือจากการผ่อนปรนให้ผู้ที่มีความจำเป็น 16 กลุ่มจากประกาศเดิม เช่น กลุ่มที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าภูเก็ตและกลุ่มที่ต้องการมาท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ กลุ่มที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาภูเก็ตจะต้องแสดงหลักฐานความจำเป็น ฉีดวัคซีนครบโดส และ จะต้องมีใบตรวจหาเชื้อโควิดที่มีผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ส่วนนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามที่จังหวัดกำหนด มีผลตรวจโควิดเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง และจะต้องมีหลักฐานการจองห้องพักโรงแรมล่วงหน้า

ส่วนหลังวันที่ 31 ส.ค.นี้ จังหวัดภูเก็ต จะเปิดให้คนเดินทางเข้ามาตามเงื่อนไขที่กำหนดได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดจังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี