ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ควบคุมการเดินทางของแรงงานต่างด้าว

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ควบคุมการเดินทางของแรงงานต่างด้าวตามคำสั่งจังหวัดและสั่งคุมเข้ม รพ.สนาม ทุกแห่งเพื่อป้องกันการหลบหนีและกระทำความผิดในทุกเรื่องผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการ PHUKET SANDBOX จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ควบคุมการเดินทางของแรงงานต่างตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4977/2564 ลงวันที่ 29 สิงหาคม ตามมาตการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในแคมป์ที่พัก โรงงาน หรือสถานประกอบการ (เพิ่มเติ่ม) โดยมี พล.ต.ต.ศักดิ์ศิรา เผือกอ่ำ รองผบช.ภ.8 รักษาการ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร อส. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต กล่าวว่าจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกสาม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา พบกลุ่มคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวติดเชื้อในกลุ่ม ตลาด ประมง แพปลา แคมป์ที่พักอาศัย และ ไซต์งาน ซึ่งเป็นสถานที่ปิด โดยทางจังหวัดภูเก็ตได้ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีแรงงานต่างด้าวในกลุ่มซึ่งพักอาศัยปะปนในชุมชนและออกไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ อันเป็นสถานที่ปิด ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 4977/2564 ลงวันที่ 29สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในแคมป์ที่พัก โรงงาน หรือสถานประกอบการด้วย และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวไร้ระเบียบ โดยให้ออกปฏิบัติการดังนี้คือ ออกตรวจประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตและ จัดทำบันทึกตักเตือนทั้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตลอดจนถึงการจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ไร้ระเบียบและผิดกฎหมายโดยชุดปฏิบัติการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ ศรชล. เจ้าหน้าที่ทหาร จัดหางานจังหวัดภูเก็ต สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และภาคประชาชนขณะที่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการปล่อยแถวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและในประชาชนทุกพื้นที่ โดยทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดกับผู้ที่ยังฝ่าฝืน สำหรับในเรื่องที่มีการเผยแพร่ทางโซเซียลมีเดียที่ว่ามีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามบางแห่งปฏิบัติตัวไม่เหมะสมหรือว่าผู้ป่วยมีการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนามนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่า มีการหลบหนีของผู้ป่วยแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบว่า บางที่ได้มีการนำยาเสพติดมาให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามนั้น ทางจังหวัดได้มีการสั่งการให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้มในการตรวจตราพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลสนามทุกแห่งงวดและจะดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างจริงจังต่อไป