ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวคนไทย ตั้งแต่ 8 ก.ย.นี้

ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวคนไทย ตั้งแต่ 8 ก.ย.นี้ มาเที่ยวแบบมีเงื่อนไข ต้องโชว์หลักฐานจองและจ่ายค่าโรงแรมที่พักพักล่วงหน้า อยู่เกิน 7 วัน ต้องตรวจหาเชื้อโควิดวันที่ 5 จ่ายค่าตรวจเอง และต้องฉีดวัคซีนครบตามกำหนด สวอปโควิดเป็นลบ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงาน จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่ง ที่ 5139/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 โดยกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โดยห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ยกเว้น เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานภูเก็ต)

โดยในประกาศดังกล่าวได้ยกเว้นบุคคล 17 กลุ่ม ที่สามารถเดินทางเข้าเข้าภูเก็ต ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คนไทยที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2564 นี้ เป็นต้นไป โดยคนไทยที่จะมาท่องเที่ยวภูเก็ตได้นั้น จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมีหลักฐานการจองโรงแรม หรือ สถานที่พัก และชำระค่าที่พักล่วงหน้า และหากพักอาศัยเกิน 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 5 ของการพักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

รวมทั้งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึงภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อต้องการที่จะให้คนไทยจากทั่วประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภูเก็ตอีกแนวหนึ่ง เพราะขณะนี้รายได้จากการท่องเที่ยวของภูเก็ตนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นมา ที่เข้ามาแล้วกว่า 26,000 คน และมีการจองห้องพักโรงแรมแล้วกว่า 420,000 คืน และการเปิดรับนักท่องเที่ยวคนไทยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และคิดว่ารายได้จะกระจายไปยังกลุ่มธุรกิจรายย่อยๆ มากกว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์