ประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวประมงจัดกิจกรรมล้างเรือ ล้างท่า ร่วมฆ่าโควิด-19

ประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวประมงจัดกิจกรรมล้างเรือ ล้างท่า ร่วมฆ่าโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดท่าเทียบเรือประมงผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ล้างมือ ล้างท่า ร่วมฆ่าโควิด-19 ครั้งที่ 2” ซึ่งทางเจ้าของเรือประมงและลูกเรือ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและบริโภคสัตว์น้ำจากภาคการประมงจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีท่าเทียบเรือประมงที่จดทะเบียนกับกรมประมงจำนวน 17 ท่า โดยแยกเป็นท่าเทียบเรือประมงที่สามารถขนถ่ายสัตว์น้ำได้ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตจำนวน 10 ท่า ส่วนที่เหลือเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการจอดพักเรือประมงเท่านั้น โดยมีการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าปีละประมาณ 100,000 ตัน มูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาทและมีเรือประมงพาณิชย์จำนวน 352 ลำ มีแรงงานในเรือประมงพาณิชย์ 3,159 คน เป็นแรงงานไทย 1,428 คน และแรงงานต่างด้าวพม่า กัมพูชา และลาว รวม 1,731 คนนอกจากนี้มีแรงงานคัดแยกสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง 400 คนนาย วัชรินทร์ กล่าวต่อไปว่า สำหนับมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในแรงงานภาคการประมง มีการดำเนินการคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกโดยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถแยกผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างเป็นระบบและมีการติดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 150 เตียง โดยความร่วมมือของพี่น้องชาวประมง สมาคมชาวประมงภูเก็ตร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น ตลอดถึงหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้มีแรงงานติดเชื้อเพศชายอยู่ที่ศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตจำนวน 120 ราย นอกจากนี้มีการจัดเรือพักคอย (Vessel Isolation) จอดที่จุดจอดเกาะตะเภาน้อย อำเภอเมืองภูเก็ต โดยความร่วมมือของชาวประมงทุกคน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 มีเรือจำนวน 18 ลำ แรงงาน 178 ราย แยกเป็นกลุ่มแรงงานติดเชื้อจำนวน 5 ลำ แรงงาน 36 ราย กลุ่มไม่ติดเชื้อจำนวน 13 ลำ แรงงาน 142 ราย ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสำหรับการจัดกิจกรรมล้างเรือ ล้างท่า ร่วมฆ่าโควิด-19 ในวันนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในวันที่ 3 กันยายน 2564 นอกจากนี้ท่าเทียบเรือประมงเอกชนได้ร่วมกันทำความสะอาดท่าเรือ เรือประมง พร้อมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคสัตว์น้ำจากภาคการประมงว่ามีมาตรฐานและปลอดภัยจากโรคโควิด-19

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!