ธ.กรุงไทย และเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญ “Go Travel Go Wellness: Travel and Health Redefined วิถีใหม่แห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ”

ธนาคารกรุงไทยและ เครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญ “Go Travel Go Wellness: Travel and Health Redefined วิถีใหม่แห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ” รองรับการเปิดประเทศ พร้อมสนับสนุน Softloan พลิกฟื้นผู้ประกอบการโรงแรมสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน Wellness รูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Health Platform นำร่องในพื้นที่ Sandbox อันดามัน-อ่าวไทยธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรไทยและเครือข่ายพันธมิตร แถลงข่าวออกแคมเปญเพื่อสนับสนุน Softloan ให้ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักปรับรูปแบบและพัฒนาการให้บริการสู่การส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Provider) ในการประชุม Thailand National Charter City ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “พลิกโควิดเป็นโอกาสด้วย Krugnthai Package for Wellness Hub การฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยเวลเนจแพคเกจ ด้วยระบบ Zoom Meeting

ทั้งนี้ทางชมรมธนาคารภูเก็ต และธนาคารพาณิชย์  ยังเล็งเห็นถึงโอกาสของผู้ประกอบการ โดยพร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุน แคมเปญทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและรองรับตลาดท่องเที่ยวเทรนด์สุขภาพโลกโครงการความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากการที่หลายภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก ที่กำลังมุ่งไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงส่งเสริมและป้องกัน (Health Promotion and Prevention) เพื่อลดโอกาสของความเจ็บป่วย

สำหรับเหตุผลในการริเริ่มโครงการนี้ในพื้นที่นำร่องภูเก็ต กระบี่ พังงา และสมุย เนื่องจาก ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ดังกล่าวถือได้ว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการปิดประเทศในช่วงโควิด ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการ Sandbox อยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการขยายบริการเพิ่มเติม ภายใต้สภาวะแวดล้อม ที่ปลอดภัย  โรงแรมที่พักได้รับมาตรฐาน SHA+ และ Wellness Certification ที่สำคัญ ผู้บริหารโรงแรมกว่า 120 โรงในพื้นที่นำร่องได้มีการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ในการเป็น Wellness Provider มาแล้วระยะหนึ่ง จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการเปลี่ยนโรงแรม เป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรไทย สมาคมการส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และ เครือข่ายพันธมิตร จึงทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมสูงในการดำเนินงานอย่างไรก็ตาม การแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ Thailand National Charter City Talks ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ถึงความพร้อมของธนาคารกรุงไทยและเครือข่ายพันธมิตร ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน ธุรกิจใหม่ของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าในภาคการท่องเที่ยวได้อย่างมีนัย