เอกชนมั่นใจไตรมาส 4 นักท่องเที่ยวคนไทย-ต่างชาติเข้าภูเก็ตแน่

เอกชนมั่นใจไตรมาส 4 นักท่องเที่ยวคนไทย-ต่างชาติเข้าภูเก็ตแน่ แม้ยังไม่เห็นยอดจองที่ชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนจองห้องพักสั้นลง ลุ้นรัฐผ่อนคลายเงื่อนไขอำนวยความสะดวกเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงไตรมาสที่ 4 ว่า ในช่วงไตรมาส 4 เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวคนไทย และชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ อย.เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนสปุตนิกวี สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sand box ซึ่งจะทำให้มีประเทศที่สามารถเดินทางเข้ามาภูเก็ตได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ประเทศ คือ รัสเซีย

นับว่าเป็นตลาดสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ที่ก่อนหน้านี้เดินทางเข้ามาปีละประมาณ 800,000 คน ถ้านักท่องเที่ยวรัสเซียกลับมา 35% ก็จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 คน สำหรับตลาดรัสเซียนั้นมีการสอบถามข้อมูลเข้ามาจำนวนมาก รวมทั้งในส่วนของเอเยนต์ต่างๆ ก็มีความตื่นตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สนใจและพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ต แต่อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตด้วยว่ามีการกำหนดอย่างไร เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ในโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เวลานักท่องเที่ยวจะวางแผนในการเดินทางต้องมองไปข้างหน้าว่ามาแล้วจะเป็นอย่างไรส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยนั้น ในส่วนของผู้ประกอบการยังมองว่าเป็นกลุ่มตลาดที่สำคัญของภูเก็ต ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการล็อกดาวน์บางพื้นที่มาเป็นเวลานาน ทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยต้องการที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ เพื่อเป็นการดีลีตตัวเองจากข้อจำกัดและความจำเจที่ต้องอยู่กับพื้นที่เป็นเวลานานๆ สำหรับภูเก็ตถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่คนไทยสนใจจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่งจากการหารือร่วมกันพบว่าในส่วนของสายการบินเองพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาและวางแผนขายตั๋วแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม จากการประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 4 นั้น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 คน ส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยจะอยู่ที่ 400,000-500,000 คน ส่วนเดือน ม.ค.65 ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คาดว่าจะอยู่ที่ 250,000-300,000 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยก็จะอยู่ที่ 500,000-600,000 คน

ขณะที่ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับการจองห้องพักในช่วงปลายปีนี้ของจังหวัดภูเก็ตยังนิ่งอยู่ เนื่องจากพฤติกรรมการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวจะจองห้องพักในระยะที่สั้นลง ส่วนใหญ่จะตัดสินใจจองห้องพักช่วงที่ใกล้กับวันเดินทาง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 นั้น เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นอย่างแน่นอน และคาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักของโรงแรมที่เปิดให้บริการอยู่ประมาณ 20-30%

แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามามากน้อยแค่ไหนและเป็นไปตามที่ประมาณการไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมีมาตรการในการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางมากับโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” รวมไปถึงการผ่อนคลายเปิดร้านค้าสถานประกอบการต่างๆ มากน้อยแค่ไหนด้วย ซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวกังวลและสอบถามเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต และเรื่องของการเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและโรงแรม ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญและอยากให้มี ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ประกอบการได้ร้องขอไปยังจังหวัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณา เนื่องจากจุดนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายไปเที่ยวที่อื่นได้