ภาคเอกชนภูเก็ต ขอผ่อนคลายให้สามารถขายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

ขอผ่อนคลายให้ขายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ-เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนภูเก็ต ขอผ่อนคลายให้สามารถขายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแซนด์บ็อกซ์ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 55/2564 โดยมี นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทยเฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วม

โดยการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาข้อเรียกร้องของภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการให้ร้านอาหารสามารถจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รวมไปถึงเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารตั้งแต่ห้องอาหารในโรงแรมไปจนถึงร้านอาหารทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตได้เรียกร้องให้ทางจังหวัดภูเก็ตผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโดยให้ร้านอาหารทั้งที่เป็นห้องแอร์และเปิดโล่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวคนไทย และเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารนั้น

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับภาคเอกชน สาธารณสุข ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตัวแทนผู้ประกอบการ ถึงความเป็นไปได้และได้กำหนดมาตรการในการให้บริการของร้านอาหาร เช่น พนักงานที่ให้บริการจะต้องรับวัคซีนตามที่กำหนด มีการตรวจคัดกรองพนักงานทุกๆ 7 วัน รวมถึงผู้ที่ใช้บริการได้นั้นจะฉีดวัคซีนครบโดส ส่วนทางร้านนั้นจะต้องจัดให้ถูกสุขลักษณะและเว้นระยะห่าง โดยเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. นั้น ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะให้มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ศปก.ศบค. ที่ประชุมผ่านระบบ zoom ซึ่งทาง ศปก.ศบค.ได้เสนอแนะให้ทางจังหวัดภูเก็ตชะลอการเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารไปก่อนจนกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ตจะลดลงและแนะนำว่าหากต้องเปิดให้มีการกำหนดโซนการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้านนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า การที่ภาคเอกชนในภูเก็ตเรียกร้องให้ร้านอาหารสามารถจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้น เพราะมองว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้สาเหตุหลักการติดเชื้อโควิดในภูเก็ต การดื่มแอลกอฮอล์เป็นเพียงการทำให้เกิดการเผลอเลอที่อาจจะทำให้ติดเชื้อได้เท่านั้น และจะเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศห้ามฯมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงแต่อย่างใด รวมไปถึงทางภาคเอกชนเรียกร้องให้จำหน่ายและดื่มได้เฉพาะในร้านอาหารที่เข้าไปแล้วมีเป้าหมายหลัก คือ รับประทานอาหารเท่านั้น ไม่ได้เรียกร้องให้ขายและดื่มได้ในร้านที่เป็นผับ บาร์ คาราโอเกะ แต่อย่างใด

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ้านอาหารตั้งแต่ร้านอาหารในโรงแรม รวมไปถึงร้านอาหารเล็กๆในภูเก็ต เพราะการรับประทานอาหารแต่ละครั้งนั้นค่าเครื่องดื่มมีสูงถึง 40-50% และเป็นตัวที่พอจะทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรบ้าง ขอให้ทางจังหวัดเก็ตเสนอเรื่องนี้ไปยังส่วนกลาง เพื่อให้พิจารณาอนุญาตให้ร้านอาหารสามารถขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

ที่ประชุมมีมติ ทำหนังสือไปถึง ศบค.เพื่อให้พิจารณาผ่อนคลายให้ร้านอาหารในภูเก็ต ทั้งในห้องแอร์ และเปิดโล่ง สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ เพื่อช่วยกระตุ้นรายได้และรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์