ภูเก็ตเปิดแล้ว “คลินิกอุ่นใจ”

เปิดแล้ว “คลินิกอุ่นใจ” เพื่อบริหารจัดการไม่ให้มีผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้าง รวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและสะดวก

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ถ.ท่าแครง อ.เมือง จ. ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิชิตโควิด-19 “คลินิกอุ่นใจ” โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายแพทย์เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วมากจากเชื้อเดลตา ซึ่งเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ใน 7 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้จังหวัดภูเก็ตในวันนี้มีการติดเชื้อไม่ต่ำกว่าวันละ 200 คน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมากกว่าร้อยละ 85 ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดงที่มีอาการหนักเป็นส่วนน้อยมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการบูสเตอร์เข็มที่ 3 ส่วนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่ม 608 จากการสำรวจพบว่ามีเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งทีมงานจะต้องเร่งให้คนกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนทั้งหมดเพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตรวมไปถึงการบริหารจัดการให้คำปรึกษาปัญหาโควิด-19 แก่ผู้ที่มีความกังวลใจสำหรับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตนั้น จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หรือปลายเดือนกันยายนนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ได้เสนอมาตรการ 3 แนวทางคือ 1) จัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 2) จัดทีมควบคุมไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่และ 3) จัดตั้งคลินิกอุ่นใจคลินิกอุ่นใจ เป็นศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิดแบบครบวงจร ทั้งที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกหรือจากคลินิกแพทย์ คลินิกแลบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการไม่ให้มีผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้าง รวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและสะดวก โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการและปัจจัยเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงอำนวยความสะดวกให้เป็นศูนย์พักคอยแก่ผู้ติดเชื้อ จนสามารถจัดหาที่พักได้ โดยเปิดให้บริการติดต่อ สอบถาม ประสานงานแบบจุดเดียวจบ (One stop service call center จำนวน 20 คู่สาย ที่หมายเลข 0-7625-4200, ผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกจะได้รับการตรวจยืนยัน, ให้บริการตรวจ/วินิจฉัย/รักษา ตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจทางรังสีเบื้องต้นโดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา, ในรายที่สามารถกักตัวที่บ้าน ที่ชุมชน ที่โรงแรม จะมีทีมงานดูแลรักษาตามอาการเบื้องต้น รวมถึงให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในรายที่จำเป็นพร้อมติดตามอาการและให้คำปรึกษาทุกวันทั้งนี้การดำเนินการครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือแบบบูรณาการของหลายภาคส่วนประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดคลินิกอุ่นใจเป็นเงิน หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน, บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) สนับสนุนคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 20 คู่สาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต, ทีมงานควบคุมโรคจากเขตสุขภาพที่ 11 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนจิตอาสาทุกท่าน