ตรวจสอบความพร้อมท่าเรือวานิชรับนักท่องเที่ยว “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์”

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำการตรวจสอบความพร้อมของท่าเรือวานิช เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อจังหวัดให้ เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถรับนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ท่าเรือวานิช ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำการตรวจสอบความพร้อมของท่าเรือวานิช เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อจังหวัดภูเก็ตให้ท่าเรือวานิช เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถรับนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ หรือโครงการ 7+7 Extensionนายณชพงศ กล่าวว่า ตามที่ บริษัทแกรนด์ วานิช จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2564 ซึ่งทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของท่าเรือวานิชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นว่าท่าเรือวานิชมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นท่าเทียบเรือหลักในโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์หรือโครงการ 7+7 Extension โดยมีเงื่อนไขให้บริษัท แกรนด์ วานิช จำกัด ดำเนินการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของท่าเทียบเรือในด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานได้ให้คำแนะนำให้เรียบร้อย และเมื่อท่าเรือวานิชได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทางคณะเจ้าหน้าที่เห็นควรมอบหมายสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อจังหวัดภูเก็ต หรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป