พม.ภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่คนพิการหรือครอบครัวทียากไร้ได้รับความเดือดร้อนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้คนพิการหรือครอบครัวในพื้นที่ โดยมี นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรคนพิการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมนางลักษณา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการ พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่คนพิการหรือครอบครัวคนพิการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรคนพิการในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานละ 30 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 800 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวขัดสน ขาดแคลนหรือครอบครัวประสบปัญหาความยากลำบากทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตต่อไป