กลุ่มเส้นด้ายพร้อมภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด-19

กลุ่มเส้นด้ายพร้อมภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด-19 ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ให้กับประชาชนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ตลาดทวีสมาน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต กลุ่มเส้นด้ายและภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด-19 ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ให้กับประชาชนในบริเวณนั้น ตั้งเป้าไว้ประมาณ 100 คน ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้ทางกลุ่มจะลงพื้นที่ 2 ถึง 4 จุดคาดว่าจะตรวจได้ประมาณ 300 คน ขณะเดียวกันประชาชนก็ขอขอบคุณกลุ่มเส้นดายและภาคีเครือข่าย ในการลงมาทำการตรวจ APK ให้ถึงพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มเส้นด้ายจะลงทำการตรวจ ATK ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร และนักดนตรี ชุมชนแออัด โรงแรมที่มีความประสงค์ที่จะทำการตรวจ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำงานในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรืกิจการอื่นๆที่ได้รับการผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป หลังจากจังหวัดภูเก็ตคลายล็อคให้สามารถเปิดจำหน่ายและให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ รวมทั้งยังอนุญาตให้เล่นดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน และเปิดได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม โดยมีผู้ประกอบการ พนักงานและนักดนตรี ทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อจำนวนประมาณ 200 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการสอบถามทุกคนบอกเต็มใจที่จะเข้ารับการตรวจ และดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้กลับมาทำงานอีกครั้งทั้งนี้ทางกลุ่มได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจคัดกรองให้ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการบริการให้ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจึงต้องการมาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เดือดร้อนดังกล่าวและเป็นการช่วยหน่วยงานภาครัฐในการคัดกรองโรค ซึ่งหากตรวจพบมีผลเป็นบวกก็ได้มีการประสานกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เพื่อส่งรักษาตามกระบวนการ โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 100 จุดซึ่งกลุ่มเส้น-ด้ายที่ลงมาครั้งนี้ มีประมาณ 30 คน แบ่งเป็น 3 ทีม ทั้งหมดเป็นจิตอาสา โดยทุกคนพร้อมใจที่จะมาช่วยเหลือคนภูเก็ต เพื่อจะได้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิม นอกจากยังจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนภูเก็ตและผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย