ศาลเจ้าสะปำ ภูเก็ตแห่พระรอบเมืองโดยใช้ขบวนรถแทน

สำหรับบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของงานประเพณี และเป็นวันที่ 2 ของการแห่พระรอบเมือง หรืออิ้วเก้ง เป็นของขบวนแห่พระของศาลเจ้าสะปำ และศาลเจ้าบางคู เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียน ที่ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน กลับมายังศาลเจ้าในส่วนของเส้นทางขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าดังกล่าว เริ่มต้นจากหน้าศาลเจ้าด้วยขบวนรถยนต์ เคลื่อนไปตามถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ต ผ่านไปตามถนนสายต่างๆ ตามถนนภูเก็ตเพื่อไปยังสะพานหิน ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม หลังจากนั้น ออกจากปลายแหลมสะพานหิน ผ่านไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อไปยังศาลเจ้า โดยที่บริเวณหน้าลานนวมินทร์ อ.เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตได้ตั้งโต๊ะบูชารับองค์พระ และจุดประทัดต้อนรับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานอีกด้วยสำหรับในขบวนบนรถยนต์มีเกี้ยวหามรูปพระ หรือ ที่เรียกว่าไทเปี๋ย หรือเสลี่ยงเล็ก ออกนั่งเกี้ยวตามขั้นและยศของเทพ ขบวนของนิ่วสิ่ว (ฉัตรจีน) ตามด้วยพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) เป็นที่ประทับองค์กิ๋วอ่องไต่เต่แล้วโดยในปีนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทางศาลเจ้ามีพระประทับทรงประมาณ 5-8 องค์ ซึ่งไม่มีการแสดงอภินิหารใดๆสำหรับวันที่ ( 9 ต.ค. ) เป็นการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ตของศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (ศาลเจ้าสามกอง)