ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ลงพื้นที่ด่านตรวจภูเก็ต

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ลงพื้นที่ด่านตรวจภูเก็ต เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ และเน้นย้ำให้ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณด่านตรวจภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมคณะได้เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชยพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังแก่เจ้าหน้าที่ฯ โดยมี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับพล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า แต่ละวันมีตำรวจทุกหน่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครที่คอยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนบริเวณด่านตรวจภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่ดูและประชาชนและนักท่องเที่ยวตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ายังจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ 3S ประกอบด้วย Seal, Serve, Safe คือ การคัดกรองคนเข้า-ออกภูเก็ต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม การก่อการร้าย ยาเสพติด และโรคติดเชื้อ จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตไม่ได้ พร้อมทั้ง แสดงความห่วงใยและมอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจภูเก็ต โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้การป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวขอบคุณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาและปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเป็นอย่างดี สร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อย่างไรก็ตาม ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวกบางประการ หากมีข้อเสนอแนะหรือความไม่สะดวกสามารถแจ้งไปยังผู้บังคับการหรือหัวหน้าศูนย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมจะปรับปรุงและแก้ไขด้วยความยินดี