ช่วยเรือยอร์ช GEGENWIND หางเสือติดหินใต้น้ำ

ศคท.จว.ภก. ได้รับแจ้งจาก เรือยอร์ช GEGENWIND ที่ครบกำหนดกักต้ว ที่ อ่าวปอ จว.ภูเก็ต แลต 08°02 463′ N ลอง 098°27.194′ E เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากขณะเรือเดินทางออกจากจุดกักตัวที่ 2 นั้นเป็นช่วงที่น้ำลงต่ำสุด และเมื่อถึงบริเวณดังกล่าว ทำให้หางเสือติดหินใต้น้ำศคท.จว.ภก.ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จว.ภก. พร้อม จนท.ศคท.จว.ภก.ได้เข้าทำการช่วยเหลือเรือลำดังกล่าว โดยดึงสมอเรือเพื่อย้ายจุดทิ้งสมอออกจากแนวหิน และรอน้ำขึ้นสูงสุด เพื่อผลักดันให้หางเสือหลุดออกจากแนวหินใต้น้ำ เวลา 12.00 น. เรือยอร์ช GEGENWIND หลุดออกจากแนวหินใต้น้ำ และเข้าจอดท่าเทียบเรืออ่าวปอแกรนด์มารีน่าเรียบร้อยศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”