หลังเปิดเทอม! พบเด็กนักเรียนภูเก็ตติดโควิดแล้ว 11 โรงเรียน

หลังเปิดเทอม! พบเด็กนักเรียนภูเก็ตติดโควิดแล้ว 11 โรงเรียน สั่งสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ทุก 2 สัปดาห์แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 61/2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ภูเก็ตอยู่ในภาวะคงที่ อยู่ที่วันละ 50-60 คน โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ต 61 ราย และจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อีก 1 ราย แม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้จะลดลงต่ำกว่าวันละ 50 คน ทั้งการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ การเดินทางเข้ามาทำงานจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ขณะนี้มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง รวมไปถึงการเปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นมาโดยเฉพาะการติดเชื้อในกลุ่มเด็กนักเรียน พบว่ามีการติดเชื้อในโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอ ประมาณ 11 โรงเรียน และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหนึ่ง โดยในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นได้มีการกักตัวในสถานที่จัดไว้ทั้งหมดแล้ว และการติดเชื้อในโรงเรียนนั้น เป็นการติดเชื้อภายในห้องเรียนเท่านั้น ห้องเรียนละ1-2 คน ได้มีการปิดห้องเรียน และกักตัวเด็กนักเรียนแล้ว ยังไม่เป็นการระบาดแต่อย่างใด และจากข้อมูลพบว่าเป็นการติดมาจากคนในครอบครัวของนักเรียนอย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติให้ทางโรงเรียนสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดเด็กนักเรียน ร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ด้วยชุดตรวจ ATK ทุกๆ 2 สัปดาห์