ครม.ไฟเขียว ภูเก็ตพร้อมเดินหน้าโครงการ Phuket Health sandbox

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันความพร้อมเดินหน้าโครงการ Phuket Health sandbox หลัง ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท พร้อมสร้างเสาสุขภาพรองรับประชากรโลกภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงโครงการ Phuket Health sandbox หลังจาก ครม. ได้อนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท ในคราวประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา พบปัญหาด้านการบริการสาธารณสุขที่มีความเหลื่อมล้ำ และจากการปรึกษากับหลายหน่วยงานทำงานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการรวมระบบสาธารณสุขทุกระดับไว้ใน Platform เดียวกันบทสารสนเทศ และได้จัดทำพิมพ์เขียว (Blueprint) แผนงานด้านการสาธารณสุขทั้งระบบเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดูแลคนภูเก็ตทั้งจังหวัด ซึ่งหมายรวมถึงผู้ที่อาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มีมากกว่า 1 ล้านคน และจังหวัดภูเก็ตเป็นชุมชนเมืองที่ อสม. อาจเข้าไม่ถึงในการดูแลด้านสุขภาพพื้นฐาน จึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า สำหรับงบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าที่ยื่นเสนอ แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด เพื่อจังหวัดภูเก็ตจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นทั้งประเทศ โดยการบูรณาการทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ อบจ.ภูเก็ต จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้ว่าจังหวัดภูเก็ต จะมีเสาเศรษฐกิจเป็นเสาสำคัญ เราจึงต้องเพิ่มเสาสุขภาพเข้ามารองรับ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นโลกภูเก็ตในอนาคต