นพ.สาธารณสุขภูเก็ต เผยภูเก็ตไม่น่าห่วง หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ยอดผู้ป่วยโควิดภูเก็ตเพิ่มขึ้น 83 ราย ด้านนายแพทย์สาธารณสุขภูเก็ตเผยเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และมีผู้คนเดินทางเข้ามามากขึ้น จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่ไม่น่ากังวลมากนัก และยังไม่พบคลัสเตอร์ใหญ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 (ละลอกเดือนเมษายน) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 83 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย โดยมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 684 ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม 16,765 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 16,081 ราย และเสียชีวิตสะสม 133 ราย เป็นที่น่าสังเกตว่า นับตั้งแต่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อาทิ ผ่อนคลายให้ร้านอาหารจำหน่ายและให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้, เปิดสถานศึกษา, เปิดรับนักท่องเที่ยว, ผ่อนคลายการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก เป็นต้น ทำให้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากวันที่ 18 พ.ย. พบติดเชื้อ 69 ราย, 19 พ.ย. พบติดเชื้อ 63 ราย, 20 พ.ย.พบติดเชื้อ 64 ราย, และล่าสุด 21 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อ 83 ราย แต่ยังไม่มีการรายงานถึงการพบคลัสเตอร์ใหญ่ โดยในแต่ละกลุ่มจะพบประปรายเพียง 1-2 คน

จากการสอบถาม นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทางโทรศัพท์ กล่าวว่า เป็นปกติเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และมีผู้คนเดินทางเข้ามามากขึ้น จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่ไม่น่ากังวลมากนัก โดยมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้ขณะนี้จะไม่พบคลัสเตอร์ใหญ่ๆ โดยในแต่ละกลุ่มจะพบผู้ติดเชื้อในจำนวนที่ไม่มาก 1-2 คน เช่น กรณีของการพบนักเรียนติดเชื้อในสถานศึกษานั้น จากการสอบสวนโรคพบว่าจะเป็นการติดเชื้อมาจากผู้ปกครอง เป็นต้น แต่เราไม่ประมาท ยังคงมีส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด