การเลือกตั้ง นายก อบต. ในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งจำนวน 6 ท้องถิ่น ประกอบด้วย อ.เมืองภูเก็ต ได้แก่ อบต.เกาะแก้ว, อ.กะทู้ ได้แก่ อบต.กมลา และ อ.ถลาง ได้แก่ อบต.เชิงทะเล, อบต.เทพกระษัตรี, อบต.สาคู และ อบต.ไม้ขาว ซึ่งในภาพรวมมีประชาชนมารอลงคะแนนเลือกตั้งกัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด โดยก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าไปยังคูหาเลือกตั้งจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการเว้นระยะห่าง รวมทั้งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ภาพรวมในช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบสำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่งปรากฏว่าที่อบต.เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต นายเกื้อเกียรติ จิตเกื้อเป็นผู้ได้รับเลือกส่วนอบต.ในเขตอำเภอถลางได้แก่อบต.เทพกระษัตรี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ อบต.เชิงทะเล นาย มาโนช พันธ์ฉลาด อบต.ไม้ขาว นายสราวุธ ศรีสาคูคามและอบต.สาคูได้แก่ นายตฤณ ปัญญาไวย์ ส่วนในเขตอำเภอกะทู้ที่ อบต.กมลา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นาย จุฑา ดุมลักษณ์

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!