อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ศึกษาโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนคลองบางใหญ่

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ศึกษาโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนคลองบางใหญ่ ณ บริเวณสนามเด็กเล่น ด้านข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีรัษฎา นายธีรยุทธ นาวีการ ประธานชมรมรักษ์บางใหญ่ นายพิชพงศ์ โกยฐานันดร ประธานชุมชนต้นโพธิ์ พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือแคนูเก็บขยะในคลองบางใหญ่ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการที่คนในชุมชนร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะในคลองบางใหญ่ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาแม่น้ำลำคลอง ให้มีความสะอาด เพื่อจะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไป​ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต มีแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางริมคลองบางใหญ่ เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดที่คนเดินได้ และมีการค้าขายทั้งสองข้างทาง โดยในส่วนของ อบจ.ภูเก็ตนั้นมีโครงการเรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีแล้ว เช่น พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เป็นตลาดน้ำ เป็นที่จับจ่ายใช้สอย เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ และคนในภูเก็ตมีที่พักผ่อนแห่งใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาล่องเรือแคนูชมธรรมชาติ ซึ่งเราต้องสนับสนุนชุมชนต่างๆ ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองนายทิวัตถ์ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนโครงการที่จะเสริมเรือแคนูให้กับทางชุมชนนั้น ตนได้เสนอให้ทางชุมชนทำหนังสือยื่นโครงการไปทางเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ หากเทศบาลนครภูเก็ต ขาดงบประมาณหรือสิ่งใด ก็ทำหนังสือของบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ตต่อไป