สถานบันเทิงภูเก็ต ตรวจ ATK ทุก 7 วัน ลดอัตราความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19

ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เจ้าของและพนักงานร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในซอยบางลา ได้ทำการตรวจ ATK ทุก 7 วัน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19 ให้กับสังคมและชุมชนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย ATK  ขึ้น ณ ที่ ทำการมูลนิธิพัฒนาป่าตอง (ที่จอดรถบ้านกำนัน) ภายในซอยฟู้ดแลนด์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 19.00 น.-23.00 น. โดยขอคิดค่าตรวจ 40 บาทนายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิง หาดป่าตอง กล่าวว่า ด้วยขณะนี้มาถึงจุดที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงใจและจริงจังอีกครั้ง ต้องรวมพลังกันต่อสู้ เพื่อรักษาสมดุลด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเมืองป่าตองให้ไปด้วยกันให้ได้นานที่สุด เพราะถนนบางลา ณ ปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากต่อจังหวัดภูเก็ต ดังจะเห็นได้ในภาพงานคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ป่าตองยังเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่เสมอ“ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ขอความร่วมมือเจ้าของ พนักงาน และผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้ที่ทำธุรกิจอื่นๆ ภายในซอยบางลา ได้ทยอยมาตรวจ ATK ณ จุดลานจอดรถบ้านกำนัน หลัง Hollywood Phuket (ซอย Foodland) ทุกๆ 7 วัน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19 ให้กับสังคมและชุมชนให้ได้มากที่สุดโดยจะจัดหาชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐาน อย. ของไทย มาตรวจในราคาประหยัด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องชาวบางลาของเราให้ได้มากที่สุด โดยค่าตรวจราคาที่ 40 บาทเท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดในประเทศ และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก รวมทั้งพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและประสานงานกับทางภาครัฐให้กับผู้ที่ผลเป็นบวก ตลอดจนขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ด่านตรวจภายในซอยบางลาให้ยกระดับความเข้มงวดสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาใช้บริการบนถนนบางลา ให้ปฏิบัติ ตาม D-M-H-T-T ของจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดด้วยนายวีรวิชญ์ กล่าวด้วยว่า หากทุกคนไม่ร่วมมือกันในการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น ก็คงทำให้การดำเนินกิจการต่างๆ ก็ยากที่จะดำเนินการต่อได้ หรืออาจจะมีผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ เช่น การงดขายแอลกอฮอล์ การลดเวลาในการให้บริการในอนาคต ก็เป็นไปได้