ขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงการเดินทางกลับ

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงการเดินทางกลับ หลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เน้นย้ำความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถ และการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดเส้นทางนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ หลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยการประสานความร่วมมือผู้ประกอบการให้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมกันนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำการจัดระเบียบการเดินรถให้มีคล่องตัว และได้มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 แห่ง เพื่อดูแลและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากดูแลความปลอดภัยด้านยานพาหนะแล้ว ได้เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง มีบริการเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง พร้อมกับงดให้บริการอาหารบนรถระหว่างการเดินทางอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ทางขนส่งจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ตาม คือการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ที่ได้ควบคุมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับก่อนนำรถออกให้บริการ โดยพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไม่มีสารเสพติด แอลกอฮอล์ และชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนรถโดยสารต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีระบบ GPS พร้อมในการติดตามตลอดเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนสูงสุด