วุ่น! ผู้ประกอบการโรงแรมจี้เร่งแก้ปัญหานักท่องเที่ยวผลตรวจโควิดเป็นบวก

วุ่น! ผู้ประกอบการโรงแรมจี้เร่งแก้ปัญหานักท่องเที่ยวผลตรวจโควิดเป็นบวก แต่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา ขณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางออก

กลายเป็นกระแสหลังมีการโพสต์ข้อความเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหากรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต และมีผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็นบวก แต่บางคนยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ ซึ่งขณะนี้มีเป็นจำนวนมาก ในส่วนของโรงแรมซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวพยายามหาทางออก

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังแหล่งข่าวรายหนึ่งทราบว่า ขณะนี้การส่งนักท่องเที่ยวเข้ารับการรักษาหลังตรวจพบติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าพักโรงแรมยังมีปัญหา เนื่องจากขณะนี้มีบางส่วนที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษา และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงแรมจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา แต่เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องของการทำประกันปรากฏว่า ประกันที่นักท่องเที่ยวทำมาไม่ครอบคลุม ถ้าหากนักท่องเที่ยวจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ยินยอม เพราะทุกคนยืนยันว่าทำประกันมาแล้ว

ทำให้ขณะที่ทางโรงแรมต้องรับปัญหาดังกล่าวไว้แบบกล้าๆ กลัวๆ เนื่องจากเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน แม้จะมีการป้องกันตามมาตรการอย่างเข้มข้น แต่จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้พนักงานติดเชื้อโควิดได้ หากมีพนักงานโรงแรมติดเชื้อสิ่งที่ตามมาคือ การถูกปิดโรงแรม จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หากตรวจพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อโควิดไม่ว่าสายพันธุ์ใดก็ตามอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการหาโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel หรือศูนย์พักคอยให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งเรื่องนี้อยากให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ถ้าหากปล่อยไว้อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ได้

ขณะที่ นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่า ขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัญหานั้นเกิดจากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวเองที่ไม่อยากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพราะหลายคนที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ จึงจัดผู้ป่วยดังกล่าวไว้ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งในต่างประเทศถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจะให้รักษาตัวที่บ้าน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่อยากไปรักษาในรูปแบบของ Hospitel มากกว่า

แต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้ Hospitel ที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอในการรองรับ และจากการตรวจสอบพบว่า ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่รอเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเรื่องของประกันไม่ครอบคลุมในส่วนของผู้ป่วยสีเขียว ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ ถ้าเข้ารับการรักษาจะต้องเสียเงินเอง ซึ่งเรื่องนี้หลายหน่วยงานกำลังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น