ตร.ภาค 8 มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ตำรวจภูธรภาค 8 มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 20 สถานี เพื่อมอบเป็นสิ่งของบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องข้าราชการตำรวจในสังกัดเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ บริเวณหน้าที่ทำการอาคารตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย นางนฤมล บัวรับพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 8 รอง ผบช.ภ.8 ผบก.ฯ ผกก.ฯ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 8 และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 20 สถานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจำนวน 3 ราย ได้ แก่ข้าวสาร จำนวน1,000 ถุง บะหมี่สำเร็จรูป 1,000 แพ็ค และกุนเชียง 1,000 แพ็ค และยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนด้วยพล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของตำรวจภูธรภาค 8 และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา มีนโยบายให้หน่วยต้นสังกัดดูแลสวัสดิการและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดหาข้าวสารอาหารแห้งและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อมอบเป็นสิ่งของบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 20 สถานีตำรวจภูธรในสังกัด อาทิ สภ.ทุ่งตะโก, สภ.สลุย, สภ.นาสัก, สภ.ทรายขาว, สภ.เกาะกลาง เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในสถานการณ์ดังกล่าว