ภูเก็ตพร้อมต้อนรับ นทท. ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ภาครัฐและเอกชนภูเก็ตยันมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ควบคู่กับการป้องกันโรค อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมสัมภาษณ์ในรายการผู้ว่ารายงานประชาชนทาง สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เพื่อชี้แจงกรณีการปรากฏข่าวในสื่อเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมผ่อนคลายร่วมกับของนักท่องเที่ยวที่ติดโควิด-19 ใน Hospitel

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงประเด็นที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดเชื้อและรักษาใน Hospital ว่า จังหวัดภูเก็ตมีทั้งข่าวบวกและข่าวลบ ทั้งนี้เมื่อมีข่าวสารในด้านลบ จังหวัดภูเก็ตได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยใช้วิกฤตเป็นโอกาส และก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และขณะเดียวกันหากข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้องก็จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ และจังหวัดพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นตามที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติให้มีการเดินทางเข้ามาด้วยระบบ test &go เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกวันการันตีว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของจังหวัดภูเก็ต ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตมีความคึกคักมากขึ้น ด้วยจังหวัดและมีการวางแผนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากขึ้นจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการป้องกันโรคในนามของจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณชาวจังหวัดภูเก็ต และนักท่องเที่ยว ที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยทั้ง 100%  และเชื่อมั่นว่าชาวภูเก็ตพร้อมในการปรับตัวที่จะอยู่กับโรคโควิด-19 ให้ได้ โดยพบว่าประชาชนชาวภูเก็ตมีความตื่นตัว และปรับแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจจะต้องเดินไปข้างหน้าและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาและมีผลเป็นบวก และเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวไม่แสดงอาการนักท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่นักท่องเที่ยวสามารถ เลือกเข้ารับการรักษา ใน Hospitel ได้ ซึ่งจะมีการดูแลนักท่องเที่ยวที่มีความผ่อนคลายมากกว่า ในกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อและรักษาตัวใน Hospitel โดยมีการออกมาจากห้องพักมารับประทานอาหารหรือทำกิจกรรม นั้นจากการสอบถามข้อมูลจากแพทย์และโรงพยาบาลคู่สัญญาให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวสามารถที่จะออกมาจากห้องพักเพื่อเดินออกกำลังกายหรือออกมาทำกิจกรรมรับประทานอาหารด้านนอกได้ ถือเป็นกิจกรรมผ่อนคลายภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเสนอข่าวออกมาในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลคู่สัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปดูแล กำหนดมาตรการอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น เพื่อวางแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติ และกำชับให้ผู้ประกอบการโรงแรม Hospitel ได้ปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกันและถือเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า หากได้รับการตรวจเป็นบวกและเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถเข้ารับการรักษาตัวใน Hospitel และสามารถออกมาจากห้องพักได้แต่อยู่ภายในโรงแรมที่รักษาตัว ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัยและลดความตึงเครียดเนื่องจากเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อต้องการมาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงในระดับโลก แต่เมื่อมาถึงตรวจพบผลเป็นบวก และต้องเข้ารับการรักษาก็ย่อมจะเกิดความเครียดในระดับหนึ่ง โดยการดูแลนักท่องเที่ยวจากนี้ไปจะมีการวางมาตรการเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งในเรื่องของการกำหนดกิจกรรมระยะเวลาการทำกิจกรรม

ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าว ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการชี้แจงข้อมูล ที่ถูกต้อง สื่อสาร ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารทางการตลาดทั่วโลก 29 แห่ง เพื่อให้มีความเข้าใจ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับทราบ แนวทางการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ในทิศทางเดียวกันต่อไปส่วนในประเด็นที่รัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยว test &go เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า เราต้องบริหารทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ตไม่ได้คาดหวังจะมาเจอประสบการณ์การติดเชื้อที่ภูเก็ตอยู่แล้วแต่เมื่อติดเชื้อจริงๆสิ่งที่ทางจังหวัดและทางภาคเอกชนได้ร่วมกันทำมีทางเลือกอยู่4ช่องทาง 1.คือการเดินไปที่โรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งในหลักการทั้งภูเก็ตก็มองว่าโรงพยาบาลน่าจะสำรองสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากกว่า 2.เป็นการผสมผสานระหว่างโรงพยาบาลกับโรงแรม เรียกว่า Hospital คือการเอาโปรแกรมภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลคู่สัญญามาบริหารเพื่อให้ผู้ป่วยสีเขียวเข้าไปอยู่ก่อนได้โดยตามหลักการก็คือรักษาตัว 10 วันโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียวที่อาการไม่น่าเป็นห่วง  3.คือ Hotel Room Isolution คือขอความ ร่วมมือจากโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยว สำหรับสำรองห้องพักไม่น้อยกว่า 5% เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อ โดยโรงแรมจะสามารถจัดสรรพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฉพาะดูแลนักท่องเที่ยวคนนั้นได้โดยนักท่องเที่ยวคนนั้นเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยที่สุด  และ4 คือ CI คือการที่มีโรงแรมกลางที่สามารถจะรับผู้ป่วยสีเขียวจากที่อื่นเข้ามาพักที่นี่ได้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ตถ้าประสบเหตุในการที่จะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อมี 4 ทางเลือกถ้าสีเขียวจะมี 3 ทางเลือกราคาจะขึ้นอยู่กับว่าไปใช้บริการที่ไหน แม้กระทั่ง Hospitel ก็จะมีหลายราคา โดยก่อนการรับบริการนักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตาม ต้องเรียนว่าผู้ป่วยหรือผู้ที่โดนกักตัวก็จะมีความเครียดอยู่แล้วซึ่งทางเราก็เข้าใจ แต่สิ่งที่อยากจะ สร้างความเข้าใจ  ใน 2 เรื่องก็คือว่า 1 ทาง Hospitel ที่เป็นข่าว ได้พยายามจะประคับประคองจิตใจผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพที่อยากจะได้มีโอกาสเดินออกมาข้างนอกมีโอกาสได้ออกมาสูดอากาศมีโอกาสได้ออกมาตากแดดบ้างเจอผู้เจอคนบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ช่วยให้บรรเทาความตึงเครียดได้สิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการที่เราทำงานกับสาธารณสุขคือนอกจากคนติดเชื้อโควิดแล้วเมื่อหายแล้วจะมีอาการที่เรียกว่าLong Covid คืออาการเรื้อรังจากการติดโควิด ร่างกายมักจะมีอาการความตึงเครียดสะสมไปเพราะฉะนั้นการที่บรรเทาเรื่องความตึงเครียดในระหว่างเวลา 10 วัน ดังนั้นภาพที่ออกมาของนักท่องเที่ยวที่ออกมาทำกิจกรรมซึ่งไม่ใช่การจัดงานเลี้ยง ถือเป็นการผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตาม จะต้องมีการสร้างความเข้าใจ ในขอบเขตที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้เพื่อให้เกิดความพอดี  ในประเด็นที่2 คือเรื่องการคอมเพลนเช่นอินเทอร์เน็ตไม่ดีโทรทัศน์ไม่เรียบร้อยหรือสระว่ายน้ำไม่สะอาดเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของกับโรงแรมนั้นๆเป็นการเฉพาะไม่ได้มีผลทุกโรงแรม ในประเด็นนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จะได้ประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สัญญากับโรงแรมนี้ในการจะให้ทางโรงแรมได้ปรับปรุงทางสมาคมเข้าใจจะรับคำ comment ไปปรับปรุง ในภาพรวมต่อไป สุดท้ายขอฝากถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนจะเดินทางมาภูเก็ตไปกรุงเทพฯหรือไม่จะเดินทางไปต่างประเทศ การระมัดระวังตัวเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่มีใครอยากป่วย อย่าสนุกจนเกินไปชีวิตก็เดินต่อได้ จังหวัดภูเก็ตเรายินดีต้อนรับและเราก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความประทับใจที่สุดในการเดินทางเข้ามาในภูเก็ต