ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผย “Phuket Sandbox” ทำให้ประชาชนยิ้มได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยถึงโครงการ “Phuket Sandbox” สร้างรายได้ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 ราย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการ Phuket Sandbox เป็นโครงการนำร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ด้วยการต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศ ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย จึงเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกเปิดโครงการ Phuket Sandbox

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต หลังจากมีการเปิดประเทศ ผ่านโครงการ Phuket Sandbox ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉลี่ยขณะนี้อยู่ที่ประมาณวันละ 3,00 กว่าราย ส่งผลให้ตัวเลขรายได้เพิ่มสูงขึ้นตามมา จึงเป็นที่มาของรอยยิ้มให้กับประชาชน หลังจากประสบสถานการณ์โควิดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเริ่มดีขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนเริ่มขยับไปในทิศทางที่อยู่ได้และเริ่มเติบโต โครงการ “Phuket Sandbox” จึงถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ทำให้มีการขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ให้กับประชาชน และประเทศไทย มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ต ได้ขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยเน้นการ เพิ่มเสาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มากกว่าภาคการท่องเที่ยว โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านวิกฤติสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต