ทน.ภูเก็ต ไถ่อุปกรณ์ทำมาหากินให้ประชาชน เนื่องในวันวาเลนไทน์

ทน.ภูเก็ต ส่งมอบเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณส่วนตัวไถ่ถอนคืนให้กับประชาชน จำนวนกว่า 35 ราย เนื่องในวันวาเลนไทน์ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (โรงรับจำนำ) นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ส่งมอบเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณส่วนตัวไถ่ถอนคืนให้กับประชาชน จำนวนกว่า 35 ราย เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้กิจกรรม “ส่งมอบความรักในวันวาเลนไทน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565” เพื่อจะได้นำทรัพย์สินดังกล่าวกลับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมฯนายสาโรจน์ กล่าวว่า กิจกรรมส่งมอบความรักในวันวาเลนไทน์นี้ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ทรัพย์สิน จำนวน 48 รายการ รวมเป็นเงินกว่า 30,000 บาท โดยในส่วนของสถานธนานุบาล เทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการสำรองเงินหมุนเวียนไว้เพื่อให้บริการประชาชน จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งถือว่ามีเพียงพอ ซึ่งทรัพย์ที่นำมาจำนำไว้ส่วนใหญ่เป็นทองคำรูปพรรณ และ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ อาทิ เลื่อยฉลุ, เครื่องตัดหญ้า, สว่านไฟฟ้า, จักรเย็บผ้า เป็นต้นสำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้น มีการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ – เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.25 % ต่อเดือน – เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1 % ต่อเดือน ซึ่งเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเอกชน นอกจากนี้ ผู้จำนำสามารถผ่อนชำระหรือเพิ่มเงินต้นจำนำได้ โดยสถานธนานุบาลไม่จำกัดวงเงินผ่อนชำระ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จำนำอีกทางหนึ่ง