บรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

บรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง จำนวน 33 รูป พร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-20 มีนาคม 2565 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง

ที่ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง จำนวน 33 รูป โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมและมีพระครูพรหมประภัสสร เจ้าอาวาสวัดเทพวนารามเจ้าคณะอำเภอถลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และ วัดเทพวนาราม จัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง รวมทั้งยังเป็นการเชิดชู เกียรติประวัติ ท่านผู้หญิงจัน กับคุณมุก หรือท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้

ซึ่งในระหว่าง วันที่ 5-20 มีนาคม 2565 พระนวกะทั้ง 33รูป (พระบวชใหม่) จะได้ทำการศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ที่ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ การจัดอุปสมบทหมู่ฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโดยเคร่งครัด