เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซีย

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้สายการบินประจำชาติของรัสเซีย ประกาศหยุดบินในทุกเส้นทาง ส่งผลทำให้ท่องเที่ยวชาวรัสเซียตกค้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาเป็นอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมไว้ให้การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ประมาณ 5,000 คน

ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือเป็นการบูรณาการหลายฝ่าย ทั้ง ททท.สำนักงานภูเก็ต ตม.ภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมที่พัก สมาคมมัคคุเทศก์อันดามันภูเก็ต ที่จะให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้านต่างๆที่ประสบปัญหา โดยเปิดศูนย์ call center เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ตั้งที่สำนักงาน ททท. ภูเก็ต เป็นจุดให้บริการคำปรึกษาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พัก ปัญหาด้านการเงิน บัตรเครดิต เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนผ่านมัคคุเทศก์ภาษารัสเซีย ที่จะมาช่วยในการรับโทรศัพท์ พูดคุยตามกรอบแนวทางที่กำหนด

ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-9372086 หรือที่ 094-8191124 หรือที่ E-mail [email protected] ช่วงเวลา 08.30 – 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9-22 มีนาคม 2565