อบต.สาคู นำร่องศูนย์ EOC บริหารจัดการโควิด-19

อบต.สาคู นำร่องศูนย์ EOC บริหารจัดการโควิด-19 จุดเดียวครบทุกขั้นตอน ตรวจ ATK จ่ายยา ส่งรักษา มอบถุงยังชีพช่วงกักตัว

นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เปิดเผยในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์โควิด-19 ระดับตำบลสาคู หรือ ศูนย์ EOC อบต.สาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ว่า ได้มีการบูรณาการผนึกกำลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ อบต. รพ.สต. อสม. พนักงานกู้ชีพ ร่วมจัดระบบศูนย์ EOC ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อให้บริการประชาชนแบบจุดเดียวครบทุกขั้นตอนในการรักษาโรคโควิด-19 ทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ ลดปัญหาการติดเชื้อในบ้านหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ก่อให้เกิดกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ ลดภาวการณ์แออัดในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอ โดยมีการจัดสรรบุคลากรทุกฝ่ายให้อยู่เวรประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรถรับส่งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที และจากการดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งนั้นถือได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กล่าวอีกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ถือไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง หรือแห่งแรกที่มีการจัดระบบศูนย์ EOC ในรูปแบบ One Stop Service ที่เข้าใจเข้าถึงประชาชน ทั้งการตรวจหาเชื้อ จ่ายยา ส่งตัวรักษา เฝ้าดูแลโดยมอบถุงยังชีพตลอดการกักตัว เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน ที่จะต้องเป็นเลิศในระดับต้นของการพัฒนาพื้นที่ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ EOC อบต.สาคู แบบ One Stop Service เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ต ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะข้ามผ่านวิกฤติไปด้วยกัน