สีสัน สนามบินภูเก็ต ปรับภูมิทัศน์ ผุดจุดเช็คอิน ต้อนรับสงกรานต์

สร้างสีสัน สนามบินภูเก็ต ปรับภูมิทัศน์ ผุดจุดเช็คอิน ต้อนรับสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “เทศกาลสงกรานต์ ร่วมส่งความสุข ทั่วไทย”

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมสร้างสีสัน ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านสนามบินภูเก็ต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยประจำปี 2565 โดย ดำเนินการประดับตกแต่งซุ้มถ่ายภาพภาย ในอาคารผู้โดยสาร ภายใต้แนวคิด “เทศกาลสงกรานต์ ร่วมส่งความสุข ทั่วไทย” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างบรรยากาศในการเดินทางของผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปีจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ทภก. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการอำนวยความสะดวกที่รวดเร็ว ควบคู่กับความปลอดภัย พร้อมบริหารจัดการแบบองค์รวมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สอดคล้องกับหลักการ Covid-Free Setting และ Universal Prevention เพื่อสร้างความมั่นใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในระดับสากล

พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยการตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 18 เมษายน 2565 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทาง ท่าอากาศยานภูเก็ต เชิญชวนผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมถ่ายภาพเช็คอินส่งความสุข ทั่วไทย พร้อมแฮชแท็ก (Hashtag) #HKTส่งความสุขวันสงกรานต์ กับจุดถ่ายภาพที่มีการเนรมิตขึ้น ณ โถงเช็คอินขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. และ โถงเช็คอินขาออก ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.