เชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าบ้าน และสร้างความประทับใจ ต้อนรับคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 4

จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านและสร้างความประทับใจในการต้อนรับคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุม โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ตในกิจกรรม การแถลงข่าว”ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนและกิจกรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่ปี 2565 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ มีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต /นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต/ พลเรือตรีกนกพล พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต (ท)/ พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต/นายอานุภาพ เวชวณิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต/ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต/ นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต /ดร.กุสุมา สว่างพันธุ์ หน.กลุ่มงานโรคติดต่อ สนง.สสจ.ภูเก็ต /นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โอกาสนี้นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทยภูฏาน (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน เป้าหมายในการประชุมครั้งนี้เป็นการริเริ่มเสนอให้ทั้ง 2 ประเทศจัดทำความตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreement : PTA) ความตกลงด้านการค้าประเภทสินค้า ซึ่งประเทศคู่เจรจาสามารถเลือกจำนวนและรายการสินค้าที่จะนำมาเจรจาได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำรายการสินค้าส่วนใหญ่มาเจรจาลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน

นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยและภูฎาน มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ถึงประชาชน มีความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ ดังนั้น ในการประชุม คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน (ระดับรัฐมนตรี) ในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตในฐานะเจ้าบ้าน จึงเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัยและการสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทั้งการจัดการประชุมซึ่งเป็นภารกิจหลักในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้กำหนดกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การนำคณะลงพื้นที่สวนสับปะรดภูเก็ตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สับปะรดภูเก็ต (GI) การแสดงด้านวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านและสร้างความประทับใจ ในการต้อนรับ คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน (ระดับรัฐมนตรี) ตลอดระยะเวลาการจัดประชุมในครั้งนี้