นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต โดยการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก สู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในตัวเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองบางใหญ่เป็นคลองสายหลัก ที่รองรับน้ำจากอำเภอกะทู้ ซึ่งเป็นต้นน้ำของเทศบาลนครภูเก็ต ไหลผ่านใจกลางเมืองก่อนระบายลงสู่ทะเล บริเวณอ่าวสะพานหิน และยังรวมถึงปริมาณน้ำจากพื้นที่เขตรอยต่อทั้งจากพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลวิชิต ที่ไหลสู่เขตเทศบาลนครภูเก็ต ทำให้มีปริมาณน้ำมากเกินกว่าจะสามารถระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ อีกทั้งสภาพคู คลองบางช่วงมีขนาดแคบ ตื้นเขินและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก ทำให้เมื่อมีฝนตกหนักลงมา เขตพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตประสบปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย รวมถึงปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำในคลองต่างๆเอ่อล้น

ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ดำเนินการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต ด้วยการบูรณาการร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก ภายใต้โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพะเนียง และบริเวณถนนเยาวราช สามแยกประชาอุทิศ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำโกมารภัจจ์ และสถานีสูบน้ำเทพกระษัตรี ซึ่งหากโครงการต่างๆแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองได้อย่างดี

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เทศบาลนครภูเก็ต และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้บางส่วน และต่อไปจะเร่งบริหารจัดการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตชุมชนเมืองนครภูเก็ตในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด