ทัพเรือเรือพร้อมเฝ้าระวัง100% จากกรณีเกิดแผ่นดินไหวในทะเล

ทัพเรือเรือพร้อมเฝ้าระวัง100% จากกรณีเกิดแผ่นดินไหวในทะเล บริเวณหมู่เกาะอันดามัน จำนวนหลายครั้งต่อเนื่องติดต่อกัน

ทางกองทัพเรือภาคที่ 3 โดยหน่วยเฝ้าตรวจและรายงานการเคลื่อนตัวของคลื่น เกาะเมียง กองทัพเรือ (นตค.เกาะเมียง) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเมียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ในทะเลด้านทิศตะวันตกสุดของประเทศไทย ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดระดับน้ำ และทำการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยสึนามิอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่เกาะเมียง เป็นแบบเรดาร์ยิงความถี่ลงสู่พื้นน้ําทะเล โดยใช้แรงดันของน้ําสะท้อนคลื่นกลับมายังเรดาร์ แล้วส่งคลื่นความถี่ไปยังระบบประมวลผลเพื่อแปลงเป็นค่าของระดับน้ํา…สำหรับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่เกาะเมียง เป็นแบบเรดาร์ยิงความถี่ลงสู่พื้นน้ําทะเล โดยใช้แรงดันของน้ําสะท้อนคลื่นกลับมายังเรดาร์ แล้วส่งคลื่นความถี่ไปยังระบบประมวลผลเพื่อแปลงเป็นค่าของระดับน้ํา พร้อมส่งค่าดังกล่าวผ่านเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมแบบ REAL TIME ไปยังศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งสามารถแสดงผลของระดับน้ําที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เป็น 3 ระดับ คือ 5 , 60 และ 120 วินาที ทั้งนี้ได้มีการจัด จนท.คอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

ทัพเรือภาคที่ 3 ขอให้ความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งอันดามันว่า ทุกระบบเตือนภัยสินามิที่เกาะเมียง มีความพร้อม 100% ข้อมูล/wanchai เพื่อนเตือนภัยภูเก็ต
076-391598 สายด่วนทัพเรือภาคที่3