คณะครูนักเรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยารับเสด็จ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

คณะครูนักเรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยารับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เนื่องในวโรกาส เสด็จทรงเปิดโครงการในพระราชดำริเพื่อเผยแพร่ภาษามาลายู

ที่ โรงเรียนมุสลิมวิทยา คณะครูนักเรียนและผู้บริหารร่วมรับเสด็จ ตวนกู ชัยยิด ไฟชุดดิน ปุตรา จามา ลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียใน วโรกาสที่เสด็จมาปฏิบัติภารกิจเพื่อเผยแพร่ โครงการพระราชดำริภาษามาลายู โดยมี ร.ต.ท.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายปัณยา สำเภารัตน ประธานมูลนิชิมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนร่วมรับเสด็จ

นายปัณยา สำเภารัตน ประธานมูลนิชิมุสลิมวิทยาภูเก็ต กล่าวว่า ก่อนอื่นข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนถึงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตด้วยความปลื้ม ปิติยินดีเป็นล้นพ้น ในการเสด็จเยือน ดูลี ตวนกู ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เพื่อเป็นการเผยแพร่ โครงการตามพระราชดำริ ภาษามลายู ในวันนี้ซึ่งแท้จริงการเสด็จเยือน ดูลีตอนกู ในครั้งนี้มีความหมายอันยิ่งใหญ่สำหรับคณะหมู่เราขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งการเยี่ยมเยือนแห่งความรักของ ตวนกู และตัวแทน ซึ่งเป็นที่โปรดปรานและรอคอยของหมู่เราทุกๆ คน แสงแห่งความสำเร็จและความเจิดจรัสแห่งความรู้ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ก่อเกิดความคิด การสนับสนุนและความมุ่งมั่นพยายามเคียงคู่กับ ตวนกู ซึ่งได้จัดวางสถานศึกษาแห่งนี้บนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายในฐานะตัวแทนของโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ปราถนาที่จะเอ่ยคำขอบคุณไปยังบรรดาตัวแทนของโครงพระราชดำริ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ในครั้งนี้ ในการมาเยือนครั้งนี้ เป็นสัญญานบอกถึงการส่งเสริมและผลักดันถึงความตั้งใจของพวกเราในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในสถานศึกษาแห่งนี้ ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงโอกาสนี้ ใคร่ขอขอบคุณ ไปยังมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี มารา วิทยาเปอร์ลิส และคณะกรรมการอิสลามและประเพณีมลายู ในการจัดให้มีโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้นด้วยปรารถนาและความพยายามอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันแด่บุตรหลานเรา เพื่อให้ความเพียรพยายาม อุตสาหะ อย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้ภาษามลายูได้อย่างดีและถูกต้อง
ข้าพเจ้าใคร่ขอบังคมทูลคำขอบคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวโรกาสการเสด็จเยือนของ ดูลี ตวนกู ในครั้งนี้ ที่ได้ทรงให้เกิดประกายแห่งขวัญและกำลังใจสำหรับหมู่เหล่าพสกนิกรโดยเฉพาะครอบครัวมุสลิมมวิทยาภูเก็ต เพื่อความสำเร็จและความเจริญต่อๆ ไป

หลังจากนั้นได้เสด็จไปปฏิบัติภารกิจ ณ มัสยิดนูรุดดีนียะห์ บ้านบางคณฑี ตำบลราไวย์และร่วมประชุมกับผู้นำศาสนาอิสลาม6จังหวัดอันดามัน