Big Cleaning Day บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดกิจจรรม Big Cleaning Day บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อ ป้องกันโรคโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น จัดกิจจรรม Big Cleaning Day บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นในระยะนี้โดยที่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่า อำเภอเมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำทีมงานเทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมกันล้างทำความสะอาดทางเท้าและถนน พร้อมฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ คือน้ำผสมคลอรีน ฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณถนนถลาง ตั้งแต่สี่แยกแถวน้ำ – สี่แยกถนนถลางตัดถนนเยาวราช ระยะทางประมาณ 350 เมตร แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงานของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส สัมผัสวิถีชีวิตย่านเมืองเก่า อัตลักษณ์ของชาวภูเก็ต

นอกจากนี้ที่ เทศบาลตำบลฉลอง นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต นำคณะเทศบาลตำบลฉลอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดฉลอง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต  ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและสักการบูชาหลวงพ่อแช่ม พระคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอมเริ่มีการระบาดมากขึ้น หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผู้คนมีการเดินทางหรือรวมตัวกันในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเป็นจำนวนมาก และสายพันธุ์โอมิครอนสามารถระบาดและแพร่เชื้อได้อย่างรวมเร็ว จังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก จัดกิจจรรม Big Cleaning Day ชำระล้างทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ถนน ทางเท้า พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนี้ด้วย