เสวนา SME Restart Better Phuket

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภูเก็ตร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคีเครือช่ายจัดเสวนา SME Restart Better Phuketผู้ส่อข่าวรายงาน ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ตและสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันได้ร่วมกันจัดเสวนา SME Restart Better Phuket โดยมีนายอดุลชัย รักดำ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต นางนันทวัน โกศัย ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจนวดและสปา และประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า โดยมีนายกิตติ พรศิวะกิจ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งนี้การจัดเสวนาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในสาขาต่าง ๆ  หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายและทางภาครัฐได้ดำเนินโครงการภูเก็ต Sandbox เพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องโดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีปรัสิทธิภาพ