นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นประธานสักขีพยานพิธี MOU

นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นประธานสักขีพยานพิธี MOU บูรณาการความร่วมมือรัฐ-เอกชน 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (6 มิ.ย. 2565) เวลา 13.50 น. พลเอก...

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต หรือ Partnership School Project โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เด็กและเยาวชนภูเก็ต มี 3 ทักษะ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และ เป็น "คนตงห่อ" ซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นภูเก็ต หมายถึง เป็นคนดีในทุก ๆ ด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน

นายอำเภอกะทู้ ขานรับแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้แจ้งว่าได้เข้าพบนายก อปท ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกมลา และตำบลป่าตอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวทางการปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกคนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการประกอบสัมมาขีพของตนเองในด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆในอนาคต และนายอำเภอกะทู้กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอกะทู้มีโรงเรียนและสถานศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 17แห่ง แต่ยังพบว่ามีบางแห่งขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ตนจึงได้ประสาน นายก.อปท ในพื้นที่ มูลนิธิ สมาคม และผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านทักษะภาษาอังกฤษ มาช่วยสอนเสริมตั้งแต่ในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง นายกเทศบาลเมืองป่าตอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา...

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26 เพื่อสานฝันการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์ ต่อยอดการเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม ที่ บ้านวานิช ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช เป็นประธานในกามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช ประจำปี 2565...

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เตรียมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

เน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดึงโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร นำร่องเด็กเก่งภาษาอังกฤษ ที่ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร พระครูเมตตาภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต(พระอารามหลวง) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด นายวิทยา เกตุชู ผอ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และ สื่อมวลชน ร่วมประชุม...

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของภูเก็ตคึกคัก โรงเรียนยังคงทำตามมาตรการของ สสจ.

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของภูเก็ตคึกคัก โรงเรียนยังคงทำตามมาตรการของ สสจ. ด้านศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเผยโรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ on-site 100% สอดรับนโยบายรัฐบาล เป็นวันแรกของการเปิดเรียนแบบออนไซด์หลังจากมีการปิดเรียนไปเป็นเวลานานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้บริเวณหน้าโรงเรียนแต่ละแห่งคึกคัก ด้วยมีผู้ปกครองนำนักเรียนมาส่งกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ในขณะที่เด็กเล็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาล ซึ่งมาเรียนเป็นครั้งแรกยังคงมีการร้องไห้กระจองอแง แต่บางคนก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพราะก่อนหน้านี้มีการมาเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยจะมีคุณครูมาคอยรอรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งก่อนจะเข้าไปในอาคารเรียนจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และเน้นย้ำมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการเปิดเรียนวันแรก ได้ส่งผลให้การจราจรหน้าโรงเรียนติดขัดเป็นอย่างมาก...

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

ที่ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม นายสุนทร กล่าวว่า ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สวท.ภูเก็ต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.รังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร...

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระดมสมองทุกภาคีเครือข่าย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569

ที่ ห้องประชุมโรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการเสวนา เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตของทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก” โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตยกระดับพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมด้านภาษาเทคโนโลยี Digital Startup สู่วิทยาลัยมาตรฐานสากล

ที่ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R - Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Next Normal to Smart College วิถีใหม่ใส่ใจความปลอดภัย สู่วิทยาลัยมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมด้านภาษาเทคโนโลยี Digital...
448,302FansLike
1,700FollowersFollow
418,000FollowersFollow
6,617FollowersFollow
6,400SubscribersSubscribe