ภูเก็ตมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ประสบวิกฤตโควิด-19

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช และมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 500 ทุนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย...

แถลงข่าว โครงการ “ม.อ.ภูเก็ตมิติแห่งความห่วงใย “PSU Phuket We Care”

ผู้บริหาร มอ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว โครงการ “ม.อ.ภูเก็ตมิติแห่งความห่วงใย “PSU Phuket We Care” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเผยแพร่ข้อมูลการดูแลนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในมิติต่างๆของ มอ.ภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล...

เปิดการอบรมหลักสูตร “การดำน้ำเบื้องต้น Open water SCUBA Diver Course ทัพเรือภาค ที่ 3” ครั้งที่ 1

"จะมีสักกี่ครั้งของชีวิตลูกผู้ชาย ที่ได้เป็นทหารรับใช้ชาติ และฝึกดำน้ำไปพร้อมกัน"ในห้วงเดือนที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ 3 ได้เปิดการอบรมหลักสูตร “การดำน้ำเบื้องต้น Open water SCUBA Diver Course ทัพเรือภาค ที่ 3” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 สำหรับพลทหาร...

ภูเก็ต​ ลุยตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียนและบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย ก่อนกลับมาเปิดเรียน 19 ก.ค.นี้

เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ยังมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ได้รับการตรวจเชื้อมีผลเป็นบวก โดยทางเทศบาลได้พิจารณาแล้วว่า นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ จึงประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ด้วยเหตุพิเศษทั้ง 4 แห่งดังต่อไปนี้...

ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์อย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สำนักงานชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการ...

เกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานรณรงค์ เกษตรในสังคมเมือง

เกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานรณรงค์ เกษตรในสังคมเมืองหวังประชาสัมพันธ์การทำเกษตรในสังคมเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมเมือง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เกษตรในสังคมเมือง โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เกษตรกรจากอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม นายมนตรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์และภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์น้อย” เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในชุมชนเกาะสิเหร่

ที่ โรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเกาะสิเหร่ โดยคณะอาจารย์ประกอบด้วยอาจารย์ทวีพงศ์ คงมา ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย ผศ.ดร.ชินชนก อนันตมงคลกุล อาจารย์อุมาภรณ์  สมการ ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเกาะสิเหร่ เข้าร่วม อาจารย์ ทวีพงศ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580...

ประธานแม่บ้านมหาดไทยมอบไข่ไก่ และสอนวิธีเลี้ยงไก่ไข่ให้ 2 โรงเรียน

นางวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ปาณะพงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยและคณะแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสตรีภูเก็ต และศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและบริษัทเบทาโกรภูเก็ตมอบไข่ไก่ให้กับโรงเรียน  2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ รวมถึงยังมีการมอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหารให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ๆ ละ 25 ตัวนอกจากนี้ยังมีการมอบเงินสนับสนุนสำหรับการเลี้ยงไก่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีเลี้ยงไก่ไข่ไว้รับประทานในครัวเรือนและโรงเรียนจะได้มีไข่ไว้ประกอบอาหารเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไป

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย “KICK OFF MEETING” การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ภูเก็ต ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 “KICK OFF MEETING” โดยมี นางอัญชลี วานิช...

“ดีป้า” จับมือ เอไอเอส และเครือข่ายพันธมิตรภูเก็ต รวมพลังฟื้นท่องเที่ยวไข่มุกอันดามัน เปิดโครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์ “Digital Yacht Quarantine” ด้วย NB-IoT และสายรัดข้อมืออัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย AIS, PMH-ผู้ให้บริการ POMO กลุ่มผู้ประกอบการบริหารจัดการท่าเรือ และสมาคมธุรกิจเรือยอชต์ไทย รวมพลังสร้างชาติฟื้นฟูการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต เปิดตัว “โครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์-Digital Yacht Quarantine ครั้งแรกในไทย ด้วยศักยภาพโครงข่าย AIS NB- IoT และนวัตกรรมสายรัดข้อมือติดตามสุขภาพอัจฉริยะ” (NB-IoT Wristband...
436,428FansLike
1,700FollowersFollow
418,000FollowersFollow
5,010FollowersFollow
6,400SubscribersSubscribe