ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564วันนี้ (14 ธ.ค.64) ที่ บริเวณป่าชายเลนบ้านหมากปรก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ...

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แสนตัว

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แสนตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณท่าเทียบเรือคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีกิจกรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ...

ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมโดยพิธีทำบุญตักบาตรเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00...

ภูเก็ตวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ลานหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นักเรียนลูกเสือ พ่อค้าประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัว ในการนี้...

จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้มาตรการสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่ง ที่ 7188/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยสาระสำคัญในข้อ 3 ตามคำสั่ง คือ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมาก ให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free...

ภูเก็ต จัดงานลอยกระทงได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันสามารถจัดงานลอยกระทงได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ป้องกันและดูแลตัวเอง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลังจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องกักตัว ต่อเนื่องมาจากโครงการภูเก็ตแซนบ็อก ซึ่งขณะนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากต่อเนื่อง โดยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เริ่มมีความคึกคักมากขึ้น รวมทั้งปริมาณรถบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ ประกอบกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่หมดไป จึงขอให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ระมัดระวังการระบาดของโรค...

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ศาลเจ้า ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ศาลเจ้า ได้ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง ถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผัก 2564 อย่างเป็นทางการศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ศาลเจ้า ได้ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง ถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผัก 2564 อย่างเป็นทางการ โดยที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย อ.เมืองภูเก็ต ได้มีการประกอบพิธีลงเสาโกเต้งลงโดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากมารอ ชมพิธีและได้มีการเอากิ่งไผ่ ใบไผ่และสิ่งต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อนำไปเป็นของมงคลเนื่องจากได้มีการผ่านการทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางศาลเจ้าได้มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีได้สวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตัวตามมาตราการป้องกันโรคที่ทางจังหวัดกำหนดอย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26...

เสียงประทัดนับล้านนัดดังสนั่นเกาะภูเก็ตคืนส่งพระงานประเพณีถือศีลกินผัก

เสียงประทัดนับล้านนัดดังสนั่นเกาะภูเก็ตคืนส่งพระงานประเพณีถือศีลกินผัก มีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก ขณะที่งานประเพณีถือศีลกินผักปีหน้าจะเริ่มตั้งแต่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565เมื่อคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6-14 ต.ค.เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าต่างๆ ที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก...

แห่พระรอบเมืองวันสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผัก

แห่พระรอบเมืองวันสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ม้าทรงทั้งชายและหญิงศาลเจ้าหล่อโรง ร่วมขบวนแห่ ขณะที่ชาวภูเก็ตออกมาชมขวบนและรับพระคึกคักสำหรับบรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2564 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6-14 ต.ค.2564 เข้าสู่วันสุดท้ายของงานประเพณีแล้ว โดย วันนี้ (14 ต.ค.) ศาลเจ้าหล่อโรง หรือศาลเจ้าซุ่ยบุ๋นต่อง ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาซอย 4 อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีแห่พระรอบเมืองขึ้น โดยมีม้าทรงทั้งชายและหญิงเข้าร่วมจำนวนมาก และตลอดเส้นทางยังคงมีชาวภูเก็ตออกมาตั้งโต๊ะรับพระ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงมารอชมขบวนแห่พระอีกด้วย...

ภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564โดยมี ข้าราชการ...
448,302FansLike
1,700FollowersFollow
418,000FollowersFollow
5,711FollowersFollow
6,400SubscribersSubscribe