แห่พระรอบเมืองวันสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผัก

แห่พระรอบเมืองวันสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ม้าทรงทั้งชายและหญิงศาลเจ้าหล่อโรง ร่วมขบวนแห่ ขณะที่ชาวภูเก็ตออกมาชมขวบนและรับพระคึกคักสำหรับบรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2564 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6-14 ต.ค.2564 เข้าสู่วันสุดท้ายของงานประเพณีแล้ว โดย วันนี้ (14 ต.ค.) ศาลเจ้าหล่อโรง หรือศาลเจ้าซุ่ยบุ๋นต่อง ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาซอย 4 อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีแห่พระรอบเมืองขึ้น โดยมีม้าทรงทั้งชายและหญิงเข้าร่วมจำนวนมาก และตลอดเส้นทางยังคงมีชาวภูเก็ตออกมาตั้งโต๊ะรับพระ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงมารอชมขบวนแห่พระอีกด้วย...

ภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564โดยมี ข้าราชการ...

แห่พระรอบเมืองศาลเจ้ากะทู้ ประเพณีถือศีลกินผัก

แห่พระรอบเมืองศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และเป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก ขณะที่ชาวภูเก็ตตั้งโต๊ะรับพระและจุดประทัดใส่ขบวนซึ่งเป็นวันที่ 8 ของประเพณีถือศีลกินผักประจำปีของจังหวัดภูเก็ต และเป็นวันที่ 7 ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง โดยศาลเจ้าหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก้ง หรือศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และเป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ได้ประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง เพื่อไปประกอบพิธีกรรมเฉี้ยเหี้ยวโห้ยกิ้วอ๋องไต่เต่กี่เหลี่ยม ที่บริเวณสะพานหินภูเก็ต กลับไปยังศาลเจ้า โดยขบวนได้เดินเท้าออกมาจากศาลเจ้า จากนั้นได้ขึ้นรถยนต์ก่อนเคลื่อนขบวนเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งตลอดสองข้างทางมีประชาชนออกมารับพระและร่วมชมขบวนรถยนต์ตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์แห่พระผ่านมาประชาชนชาวภูเก็ตได้นำประทัดแพที่เตรียมไว้มาจุดใส่ขบวนพระ เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสเสด็จออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์ และมีประชาชนตั้งโต๊ะรับพระอีกด้วยโดยในปีนี้ทางศาลเจ้าขอความร่วมมือไม่ให้ม้าทรงประทับทรง มีเพียงประมาณ...

แห่พระรอบเมืองศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง มีประชาชนชาวภูเก็ตออกมาจุดประทัดรับพระ

สำหรับบรรยากาศการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ได้มีประชาชนชาวภูเก็ต ออกมารับขบวนแห่พระของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่าน เพื่อรับพรจากองค์พระ โดยในปีนี้ทางศาลเจ้าขอความร่วมมือไม่ให้ม้าทรงประทับทรง มีเพียงองค์เล่าเอี๋ย 1 องค์ ที่ประทับทรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19สำหรับในขบวนประกอบด้วย รถนำขบวน รถประชาสัมพันธ์ รถโลก้อติ่น รถตั่วเหลียนเล่าเอี๋ย ที่อัญเชิญกิ่มซิ้นพระเล่าเอี๋ยโบราณ พร้อมทั้ง...

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลสาคู

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลสาคูผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระเทพปัญญาโมลี ผู้แทน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานนำคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล...

“อิ้วเก้ง”ขบวนรถยนต์ศาลเจ้าบางเหนียว อ๊ามเก่าแก่แห่พระรอบเมือง มีประชาชนนุ่งขาวรอรับพระ

สำหรับบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 64 หรือ เจี๊ยะฉ่าย เป็นวันที่ 6 และเป็นวันที่ 5 ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง หรือ อิ้วเก้ง ของศาลเจ้าบางเหนียว ต่าวโบ้เก้ง มูลนิธิเทพราศี ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ได้ประกอบพิธีอิ้วเก้ง หรือพิธีแห่พระรอบเมือง โดยขบวนแห่พระในปีนี้จะไม่มีการเดินเท้าเหมือนทุกๆปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้ขบวนรถยนต์แทน ซึ่งมีขบวนม้าทรงที่ประทับทรงประมาณ 8 องค์ พร้อมหนิ่วสั่ว...

“แห่พระรอบเมือง” วันที่ 3 ไม่มีการทรมานร่างกายของเหล่าม้าทรง

ซึ่งอยู่ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักประจำปีเข้าสู่วันที่ 4 และเป็นวันที่ 3 ของการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ "แห่พระรอบเมืองภูเก็ต" หรือ "อิ้วเก้ง" ของ ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ หรือ ศาลเจ้าสามกอง อ.เมือง เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียน ที่ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมืองกลับมายังศาลเจ้า โดยขบวนแห่พระในปีนี้ไม่มีการเดินเท้า เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา โดยใช้ขบวนรถยนต์แทน ซึ่งขบวนได้ออกจากศาลเจ้าและเคลื่อนขบวนไปตามถนนต่างๆ ระหว่างเส้นทางมีประชาชนออกมารอรับขบวนพระ ซึ่งน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา สำหรับการแห่พระรอบเมืองในปี้...

ศาลเจ้าสะปำ ภูเก็ตแห่พระรอบเมืองโดยใช้ขบวนรถแทน

สำหรับบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของงานประเพณี และเป็นวันที่ 2 ของการแห่พระรอบเมือง หรืออิ้วเก้ง เป็นของขบวนแห่พระของศาลเจ้าสะปำ และศาลเจ้าบางคู เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียน ที่ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน กลับมายังศาลเจ้าในส่วนของเส้นทางขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าดังกล่าว เริ่มต้นจากหน้าศาลเจ้าด้วยขบวนรถยนต์ เคลื่อนไปตามถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ต ผ่านไปตามถนนสายต่างๆ ตามถนนภูเก็ตเพื่อไปยังสะพานหิน ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม หลังจากนั้น ออกจากปลายแหลมสะพานหิน ผ่านไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อไปยังศาลเจ้า...

ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต ค่อนข้างเงียบ

บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต ค่อนข้างเงียบ ด้าน นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้เผยยอดจองห้องพัก 3 วันสุดท้าย ประมาณ 10-20 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2564 ของจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา โดยเฉพาะหน้าศาลเจ้าต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้แต่ละศาลเจ้าไม่อนุญาตให้มีการตั้งร้านค้าหรือแผงลอยขายอาหารเจหรือสินค้า ซึ่งต่างจากทุกปีที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งร้านค้าตลอดสองข้างทางถนนบริเวณหน้าศาลเจ้าและพื้นที่ใกล้เคียง โดยคงมีเพียงร้านขายอาหารเจตามปกติ และหน้าอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เปิดพื้นที่ให้เช่าเพื่อขายสินค้า แต่จำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ผ่านมาๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ส่วนของบรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นก็ยังเงียบเหงา...

แห่พระรอบเมือง งานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

แห่พระรอบเมือง งานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต วันแรกเงียบเหงา แบบ New Normal ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้ง นาคา เต้าโบ้เก้ง ไม่แสดงปาฏิหาริย์หวาดเสียว โดยใช้ขบวนรถยนต์แทนเริ่มขึ้นแล้วการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้า ในภูเก็ตที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 โดยวันที่ (7ต.ค.) เป็นวันแรกของการแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้ง ศาลเจ้าแรกที่จัดให้มีพิธีดังกล่าว...
436,428FansLike
1,700FollowersFollow
418,000FollowersFollow
5,010FollowersFollow
6,400SubscribersSubscribe