สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจัดโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจัดโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ ห้องประชุมสมเด็จย่า 120 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมดนตรีแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว...

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงโทษ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนสร้างแนวทางให้สามารถเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน เปิดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า"โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต,ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ นักเรียน เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 400 คน นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดโครงการที่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นิยมใช้บุหรี่ไฟฟ้าและมีการซื้อขายกันโดยง่าย...

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ

ที่ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม น.ส.พัชลี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวนิภา แก้วประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36...

มูลนิธิบุญรอด -เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในภูเก็ต

มูลนิธิบุญรอด -เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในภูเก็ต ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องปีที่ 27 จำนวน 26 ทุน ดูแลจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา ที่ บ้านวานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต มูลนิธิบุญรอด -เอกพจน์ วานิช ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 27...

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26 เพื่อสานฝันการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์ ต่อยอดการเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม ที่ บ้านวานิช ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช เป็นประธานในกามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช ประจำปี 2565...

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย พร้อมพบปะรับฟังปัญหาเกษตรกรก่อนดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 9 บ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพพร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการนำนวัตกรรม...

MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ

สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมจัดทำ MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ(การฝึกอบรมระยะสั้น) ของโรงเรียนนอกระบบสู่โรงเรียนในระบบ ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา, ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายศาสวัส หลิมพานิชย์...

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน

นายอำเภอกะทู้ ขานรับแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้แจ้งว่าได้เข้าพบนายก อปท ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกมลา และตำบลป่าตอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวทางการปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกคนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการประกอบสัมมาขีพของตนเองในด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆในอนาคต และนายอำเภอกะทู้กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอกะทู้มีโรงเรียนและสถานศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 17แห่ง แต่ยังพบว่ามีบางแห่งขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ตนจึงได้ประสาน นายก.อปท ในพื้นที่ มูลนิธิ สมาคม และผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านทักษะภาษาอังกฤษ มาช่วยสอนเสริมตั้งแต่ในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง นายกเทศบาลเมืองป่าตอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา...

เปิดการอบรมหลักสูตร “การดำน้ำเบื้องต้น Open water SCUBA Diver Course ทัพเรือภาค ที่ 3” ครั้งที่ 1

"จะมีสักกี่ครั้งของชีวิตลูกผู้ชาย ที่ได้เป็นทหารรับใช้ชาติ และฝึกดำน้ำไปพร้อมกัน"ในห้วงเดือนที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ 3 ได้เปิดการอบรมหลักสูตร “การดำน้ำเบื้องต้น Open water SCUBA Diver Course ทัพเรือภาค ที่ 3” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 สำหรับพลทหาร...