ประชุม กรอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-พัฒนาท่าเรือ

ประชุม กรอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-พัฒนาท่าเรือ ชงพิจารณาอนุญาตเรือสำราญขนาดใหญ่ เข้าเที่ยวภูเก็ต ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมนายปิยพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ตและโครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน...

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย “KICK OFF MEETING” การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ภูเก็ต ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 “KICK OFF MEETING” โดยมี นางอัญชลี วานิช...

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

ที่ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม นายสุนทร กล่าวว่า ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามโครงการโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลาง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามโครงการโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลาง ที่ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อ.ถลาง จ. ภูเก็ต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคระ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลาง (ECO School Intermediate) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะผู้บริหร สถานศึกษา ครู นักเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน่อการขับเคลื่อนโครงการฯ...

ภูเก็ตเร่งหาแนวทางกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมหารือร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน และผู้แทนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของจังหวัดภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน และผู้แทนอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของจังหวัดภูเก็ต โดยข้อสรุปจากการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปนายปิยพงศ์...

ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวปรากฏทางโซเซี่ยลว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวปรากฏทางโซเซี่ยลว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียน นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องที่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งทำร้ายนักเรียนนั้น ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง ทราบว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้ทางโรงเรียนได้รายงานและชี้แจงมาว่าตามที่มีข่าวปรากฎตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอข่าวว่ามีผู้บริหารทำร้ายนักเรียนนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่เนื่องจากข้อมูลที่รายงานมายังไม่ครบถ้วน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงได้แจ้งให้ผู้อำนวยโรงเรียนพร้อมด้วยครูและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมา นางสาวพัชลี กล่าวต่อไปว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงในเบื้องต้นทราบว่าในวันเกิดเหตุ (น้อง เอ) นามสมมุติ ได้มาเรียนเป็นปกติ โดยมีคุณแม่มาส่ง และโดยปกติเมื่อมาถึงโรงเรียนน้องก็จะไปเล่นที่ห้องพักครู...

ประกาศปิดโรงเรียนในพื้นที่ สกัดโควิดระบาดในสถานศึกษาหลังปีใหม่ ปรับเรียนออนไลน์แทน

ห่วงนักเรียน-ครู-ประชาชน สั่งปลัด ศธ. ออกประกาศเพิ่มเติมมาตรการป้องกันโควิด-19 ใช้กับสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกระดับ ทุกประเภททั่วประเทศ สกัดโควิดระบาดน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อาจยังมีต่อเนื่องภายหลังจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ซึ่งตนเป็นห่วงนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป จึงได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางมามอบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยมีนางวิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายวิลาส ปัญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วม นางวิภา กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเขตพื้นที่บริการ 3 อำเภอ ในอำเภอเมืองภูเก็ต...

ประธานแม่บ้านมหาดไทยมอบไข่ไก่ และสอนวิธีเลี้ยงไก่ไข่ให้ 2 โรงเรียน

นางวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ปาณะพงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยและคณะแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสตรีภูเก็ต และศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและบริษัทเบทาโกรภูเก็ตมอบไข่ไก่ให้กับโรงเรียน  2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ รวมถึงยังมีการมอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหารให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ๆ ละ 25 ตัวนอกจากนี้ยังมีการมอบเงินสนับสนุนสำหรับการเลี้ยงไก่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีเลี้ยงไก่ไข่ไว้รับประทานในครัวเรือนและโรงเรียนจะได้มีไข่ไว้ประกอบอาหารเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไป