กลุ่มไบค์เกอร์ภูเก็ตใจบุญมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำกะปง

กลุ่มไบค์เกอร์ภูเก็ตใจบุญมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำกะปง นายกฤษติชัย นพรัตน์ ประธานกลุ่มภูเก็ต แฟมมิลี่ ไรเดอร์ เอ็มซี ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า ภูเก็ต แฟมมิลี่ ไรเดอร์ เอ็มซี ไทยแลนค์ เป็นการรวมตัวกันของคนที่ชอบขับขี่รถมอเตอร์ไชค์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการท่องเที่ยวแล้วทางกลุ่มยังมีแนวคิดในการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางทางสังคมหรือช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ นายกฤติชัย กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดทางกลุ่มได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาและทางกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา ทั้งนี้ทางกลุ่มภูเก็ต แฟมมิลี่ ไรเดอร์ เอ็มซี ไทยแลนด์...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางมามอบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยมีนางวิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายวิลาส ปัญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วม นางวิภา กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเขตพื้นที่บริการ 3 อำเภอ ในอำเภอเมืองภูเก็ต...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน...

มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ห้องประชุม 120 ปีสมเด็จย่า หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ "คนดี หลานย่า" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนาย โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ...

ภูเก็ตจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2566 ที่ สนามสอบฯ วัดวิชิตสังฆาราม ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ...

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจัดโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจัดโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ ห้องประชุมสมเด็จย่า 120 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมดนตรีแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวนิภา แก้วประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36...

รัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพิ่ม

ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเผยหลังรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติมจะทำให้เด็กได้รับประทานที่มีคุณภาพให้โภชนาการครบ 5 หมู่ จากกที่ประชุม ครม. มีมติในการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำให้อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพให้โภชนาการครบ 5 หมู่ เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อพัฒนาการด้านกายภาพและความคิดสร้างสรรค์ นายวิลาศ กล่าวว่าในส่วนของโรงเรียนเรารู้สึกดีใจ ที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับการศึกษา ในด้านของอาหารกลางวัน โดยเพิ่มขึ้นตามขนาดของจำนวนนักเรียน ผมมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเก่าและที่สำคัญก็คือจะตอบสนองของโปรแกรม Thai school lunch ให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะด้านสติปัญญา แน่นอนครับเงินมากอาหารมากคุณภาพอาหารก็เกิดขึ้นก็คือการบำรุงสมองนักเรียน อันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องโครงการอาหารกลางวันและในส่วนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต...

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ชุมนุมดีพร้อม

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ชุมนุมดีพร้อม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดภูเก็ต​ นายสมปราชญ์​ ปราบสงคราม​ ปลัดจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธานเปิดงานพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ (งบกลาง) จังหวัดภูเก็ต​ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น​ กองพัฒนาติจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายคัมภีร์ นิลวรรณ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร สถานศึกษาตัวแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัท...

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ)

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) ที่ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ คณะวิทยากรและสมาชิกลูกเสือวิสามัญซึ่งเป็นผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 80 คนเข้าร่วม นายกฤษณะ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์ใน 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ ประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงระบบทัณฑปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยา...