กอ.รมน.ภูเก็ต จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”

กอ.รมน.ภูเก็ต จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน” ส่งเสริมจิตสำนึกเยาวชนรักสถาบันหลักของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ หอประชุม ราไวย์ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พลเรือตรีณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ทหาร)(รองผอ.รมน.จังหวัดภ.ก.(ท)) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”โดยมีนาวาเอกธรรมนูญ แสนดวงดี หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว, นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต...

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต พิธีเปิด อาคาร “ปทุมบงกช” โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต พิธีเปิด อาคาร "ปทุมบงกช" โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) ที่ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "ปทุมบงกช"โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต นางอัญชลี วานิช...

ภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model”

จังหวัดภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะครู...

กลุ่มไบค์เกอร์ภูเก็ตใจบุญมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำกะปง

กลุ่มไบค์เกอร์ภูเก็ตใจบุญมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำกะปง นายกฤษติชัย นพรัตน์ ประธานกลุ่มภูเก็ต แฟมมิลี่ ไรเดอร์ เอ็มซี ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า ภูเก็ต แฟมมิลี่ ไรเดอร์ เอ็มซี ไทยแลนค์ เป็นการรวมตัวกันของคนที่ชอบขับขี่รถมอเตอร์ไชค์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการท่องเที่ยวแล้วทางกลุ่มยังมีแนวคิดในการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางทางสังคมหรือช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ นายกฤติชัย กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดทางกลุ่มได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาและทางกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา ทั้งนี้ทางกลุ่มภูเก็ต แฟมมิลี่ ไรเดอร์ เอ็มซี ไทยแลนด์...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางมามอบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยมีนางวิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายวิลาส ปัญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วม นางวิภา กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเขตพื้นที่บริการ 3 อำเภอ ในอำเภอเมืองภูเก็ต...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน...

มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ห้องประชุม 120 ปีสมเด็จย่า หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ "คนดี หลานย่า" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนาย โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ...

ภูเก็ตจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2566 ที่ สนามสอบฯ วัดวิชิตสังฆาราม ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ...

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจัดโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจัดโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ ห้องประชุมสมเด็จย่า 120 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมดนตรีแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวนิภา แก้วประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36...