มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดพิธีเทกระจาดและแจกถุงยังชีพ

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดพิธีเทกระจาดและแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนกว่า 3 พันชุด เนื่องในประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2566 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต สืบสานงานเทศกาลเทกระจาดพ้อต่อ แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตกว่า 3 พันชุด โดยแจกจ่ายที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 2,200 ชุด และจะนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนชาวไทยใหม่เกาะสิเหร่ และชุมชนอีกประมาณ 1,000 ชุด ซึ่งมีนายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ และแขกผู้มีเกียรติ...

พิธีประดิษฐานพระพุทธรูป เบิกเนตร และขึ้นฉัตรพระพุทธรูป พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป เบิกเนตร และขึ้นฉัตรพระพุทธรูป พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต พระคเชนพล อริยวังโส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำนายอำนวย พิณสุวรรณ ,นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่...

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส นำ...

จังหวัดภูเก็ตแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต รอบจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต รอบจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปล่อยขบวนรถ ออกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต รอบจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 โดยในช่วงเช้าเวลา 07.30น ขบวนรถ เสาหลักเมืองจำลองเสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางถึงวัดมงคลนิมิตร...

พุทธศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชน และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 โดยมีพระอุดมวชิรมงคล (วิรัตน์ อตถธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต / เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร...

ข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรในจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยในเวลา 07.30...

แถลงข่าวเตรียมการ จัดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมืองและตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต

แถลงข่าวเตรียมการ จัดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมืองและตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตในการแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต) โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการมาทางภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม โดยนางวิมลรัตน์ ชูคันหอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง...

ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2566 )ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

ภูเก็ตจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดภูเก็ตจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ลานกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน...

ภาครัฐและเอกชนจัด“สงกรานต์โนแอล 2566”

ภาครัฐและเอกชนจัด“สงกรานต์โนแอล 2566” ด้านเครือข่ายโทรศัพท์เสริมรถโมบายเพื่อเพิ่มช่องสัญญาณให้ประชาชนมาร่วมงานใช้งานได้สะดวก ณ ถนนดีบุก หน้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์โนแอล 2566” ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นบริเวณถนนดีบุกหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต ซึ่งกลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 3 ปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม สรงน้ำพระ และเยาวชนทูตวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเมืองภูเก็ต นอกจากเล่นฉีดน้ำกันแล้ว...