กู้เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เกยตื้นยังไม่สำเร็จ รอคลื่นลมสงบและน้ำทะเลขึ้นสูงสุด(มีคลิป)

กู้เรือลากจูง “วายเคพี มารีน” และเรือลำเลียง “นำทอง 39” ที่ถูกคลื่นซัดติดตื้นที่เกาะพระทอง จ.พังงา ยังไม่สำเร็จ แต่ได้นำเรือบาสและเรือเครนเข้าย้ายตู้สินค้าออกจากเรือลำเลียงทั้งหมดแล้ว รอให้คลื่นลมสงบและน้ำทะเลขึ้นสูงสุดถึงจะกู้เรือได้

จากกรณี เรือลากจูง วายเคพี มารีน และ เรือลำเลียงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ “นำทอง 39” ถูกคลื่นซัดเกยตื้นที่บริเวณชายหาดทะเลฝั่งอันดามัน ทิศตะวันตกของเกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา และยังไม่สามารถลากเรือออกจากจุดที่เกยตื้นได้ ความคืบหน้าล่าสุด ว่าที่ร้อยตรี กิตติภูมิ สมัยกลาง เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพังงา กล่าวว่า การกู้เรือลากจูงชื่อ วายเคพี มารีน และเรือลำเลียงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ชื่อ นำทอง 39 นั้น ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมท่าเรือจังหวัดพังงา (ศคท.พังงา) ศรชล. ภาค 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพังงา และ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตรวจสอบการเกิดเหตุในเบื้องต้น พร้อมประสานเจ้าของผู้ดูแลเรือ มาติดต่อเพื่อรายงานการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือส่วนความคืบหน้าการกู้เรือลากจูง ชื่อ “วายเคพี มารีน” และเรือลำเลียง ชื่อ “นำทอง 39” ที่เกิดเหตุติดตื้น มีการประสานงานกับเจ้าของเรือ โดยการนำเรือบาสและเรือเครน มาเคลื่อนย้ายตู้สินค้าออกจากเรือลำเลียง ชื่อ “นำทอง 39” ใช้เรือทักอีกลำเพื่อที่จะลากเรือลากจูง ชื่อ “วายเคพี มารีน”ออกจากบริเวณที่ติดตื้นใช้เรือทัก 2 ลำเพื่อลากเรือลำเลียง ชื่อ “นำทอง 39”ออกจากบริเวณที่ติดตื้น ทำการวางแผนตรวจสอบ แบบแปลนเรือ เช่น GA PLAN SAFTY PLAN ซึ่งสภาพอากาศวันนี้มีคลื่นลมค่อนข้างแรง จึงไม่สามารถทำการกู้เรือได้ ทางเจ้าหน้าที่ต้องรอให้น้ำทะเลสงบและต้องรอให้น้ำทะเลขึ้นสูงสุด จึงสามารถกู้เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 126 ตู้ พร้อมให้ทางเจ้าของเรือปิดวาวต่างๆที่อยู่บนเรือทั้งหมด ไม่ให้น้ำมันรั่วไหลออกมา พร้อมให้เร่งสูบน้ำออกจากใต้ท้องเรือทั้งหมดส่วนลูกเรือทั้งหมด 8 คน ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงไป swab ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมกักตัวตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนการป้องกันโรค covid-19 ทั้งนี้ ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจะวางแผ่นดำเนินการต่อไป