เจ้าหน้าที่ ศคท.จังหวัด ภก.ศรชล.ภาค 3 ฉีดวัคซีน ซีโนแวค เข็มแรก สร้างความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศคท.จังหวัด ภก.ศรชล.ภาค 3 นำโดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จังหวัด ภก. นำเจ้าหน้าที่ ศคท.จังหวัด ภก. ฉีดวัคซีน ซีโนแวค เข็มแรก สร้างความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและเป็นการป้องกันประเทศชาติ

ทั้งนี้ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 พร้อมปฎิบัติงาน และบูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป