ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2564 กำหนดแผนการจัดสรรวัคซีนตามอายุของประชากรจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2564 กำหนดแผนการจัดสรรวัคซีนตามอายุของประชากรจังหวัดภูเก็ตวางเป้าหมาย จัดสรรให้ครอบคลุมกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตร้อยละ 74.40

ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2564 โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนายการโรงพยาบาลป่าตอง(ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสาธารณสุขอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

โดยมีประเด็นติดตาม/ ข้อเสนอ/ แจ้งเพื่อทราบผลการฉีดวัดซีน 2,000 Dose ในกลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน  1,581 คน เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมโรคมีโอกาสสัมผัส 419 คน

แนวทางการจัดสรรเดือนเมษายน 16,000 dose (8,000 คน) (กลุ่มจนท.และอสม. 3,500 คน กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว พนักงาน ALQ, OQ พนักงานขับ รถ 4,500 คน)  แผนการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ Phuket First October (รองรับการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ของจังหวัดภูเก็ต) ลดวันกักตัวจาก 14 วัน  เหลือ 7 วัน

ในส่วนของ ผู้เดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 63 – 11 มีนาคม 64 มี ผู้เดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ รวม 272 ราย (ALQ 211 ราย AHQ 3 ราย 0Q 58 ราย ยอดคงเหลือกักกัน 212 ราย) /นักบินและลูกเรือ รวม 316 ราย เข้าประเทศ(กักกัน) 59 ราย (ALQ 42 ราย LQ 17 ราย ไม่มียอดกักกัน) โดยมี เที่ยวบินขอจอดทางเทคนิค 44 เที่ยวบิน ขนส่งผู้โดยสาร 37 เที่ยวบิน (มากสุดจากประเทศสิงคโปร์)

สำหรับ ผู้เดินทางขาเข้าทางเรือ ข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 63 – 12 มีนาคม 64 ยอดรวมกักกันสะสม 1,040 ราย แบ่งเป็น

– เรือสินค้า 913 ราย (ครบกัก 899 ราย LQ 14 ราย)

– เรือยอช์ต 127 ราย (ครบกักกัน 108 ราย AYO 19 ราย)

ในส่วนของ ยอดผู้เดินทางเข้าจังหวัดจากการลงทะเบียน www.gophuget.com ผู้เดินทางเข้าจังหวัด โดยข้อมูลจาก EOC ตำบล (วันที่ 2 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2564) มีผู้เดินทางเข้าจังหวัด 28,577 ราย และที่ประชุม ได้นำเสนอแผนการจัดสรรวัคซีนตามอายุของประชากรจังหวัดภูเก็ต มีรายละเอียด ดังนี้ อ.เมือง = 250,986 คน อ.ถลาง = 99,840 คน อ.กะทู้ = 66,576 คน รวมทั้งหมด = 417,402 คน

(ฐานประชากร 417,402 คน หักเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 106,865 คน คงเหลือ 310,537 คน คิดเป็น 74.40%)  โดย ประชากรที่เข้าข่ายรับวัคซีน

– อายุ 18 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร์ 310,357 คน (รับได้ 100%)

– แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 94,100 คน (ต้องได้รับ 100%)

– แรงงานในธุรกิจอื่น(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 7,500 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 5,250 คน)

– แรงงานต่างด้าว 80,000 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 56,700 คน)

จากนั้นที่ประชุม ข้อเสนอแผนการได้รับวัคซีน Sinovac เดือนพฤษภาคม จำนวน 8,000 dose (ผู้มีโรคประจำตัว และทะเบียนบ้านในภูเก็ต) จำนวน 40,000 dose (สำหรับ 20,000 คน ในแรงงานอุตสาหกรรมบริการ) AstraZeneck เดือนมิถุนายน จำนวน 95,152 dose (ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และทะเบียนบ้านในภูเก็ต) จำนวน 167,800 dose (83,900 คน ในแรงงานอุตสาหกรรมบริการ/ ธุรกิจท่องเที่ยว) AstraZeneck เดือนกรกฎาคม จำนวน 36,000 dose (18,000 คน ในแรงงานอุตสาหกรรมบริการ/ธุรกิจท่องเที่ยว)ทั้งนี้จะมีการจัดสรรให้ครอบคลุมกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต