ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ มอบอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นกำลังใจให้ ผู้ป่วยโควิด-19 และเจ้าหน้าที่งานสาธารสุขจังหวัดภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้ร่วมกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ได้แก่ร้าน ZEN RESTAURANT, ON THE TABLE, BILLION NAIL, DNA STAR BY FLEXIFOOT และธนาคารออมสิน ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่มปลอดภัยให้กับ ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต) รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำหรับร้านอาหารที่ได้ร่วมมอบอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนั้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ได้ยอมเสียสละเวลาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม และส่วนรวม